akty prawne

REGULACJE I AKTY PRAWNE

WIEDZA TO POTĘGA - AKTY PRAWNE BANK

AKTY PRAWNE

Prezentujemy wprowadzane obecnie akty prawne i regulacje dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji, opracowaniem nowej polityki ochrony danych osobowych RODO, nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Radzimy, jak czytać i wypełniać BION. Zachęcamy do korzystania z wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów.

 

Prezentujemy Państwo w jednym miejscu zestaw obowiązujących aktów prawnych:

USTAWA O RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
POLSKA USTAWA z 10 maja 2018r.
INNE

 

POLECAMY TREŚCI W WERSJI PREMIUM - NASI KLIENCI WIEDZĄ WIĘCEJ!

 

 

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

 

 

akty prawne