akty prawne

AKTY PRAWNE

Dzięki dostępowi do treści PREMIUM wiesz więcej!

AKTY PRAWNE

Prezentujemy wprowadzane obecnie akty prawne i regulacje dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji, opracowaniem nowej polityki ochrony danych osobowych RODO, nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Radzimy, jak czytać i wypełniać BION. Zachęcamy do korzystania z wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów.

 

I - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!