AUDYT HARDERING SYSTEMÓW I USŁUG

HARDERING SYSTEMÓW I USŁUG

OFERUJEMY PROFESJONALNE AUDYTY DLA TWOJEGO BANKU

AUDYT HARDERING SYSTEMÓW I USŁUG W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH

W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA UTRATY DANYCH PRZEZ SŁABE PUNKTY,
KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ PODATNOŚCI SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE,
ZALECAMY CYKLICZNE WYKONYWANIE AUDYTÓW HARDERING SYSTEMÓW I USŁUG

AUDYT HARDERING SYSTEMÓW I USŁUG

Głównym celem zapewnienia ciągłości działania organizacji i stabilnej pracy systemów informatycznych powinno być  zapewnienie kompleksowego bezpieczeństwa tych systemów przez zoptymalizowanie zabezpieczeń systemów operacyjnych, głównych systemów softwarowych i maksymalne zoptymalizowanie pełnego środowiska informatycznego.

Jednym z narzędzi służących do wykrycia tych podatności jest wykonanie audytu hardering systemów i usług. Podczas takiego audytu niezależny zespół specjalistów oceni poziom bezpieczeństwa – odporności systemu na wszelkiego typu podatności.

AUDYT HARDERING SYSTEMÓW I USŁUG można podzielić na trzy powiązane etapy:

ETAP I

OPTYMALIZACJA I ZABEZPIECZENIE WARSTWY SPRZĘTOWEJ
BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROCESIE

Optymalizacja i zabezpieczenie serwera (HARDERING SERWERA)

Specjalista wykonuje czynności mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa serwera. Najpierw określane są wszystkie podatności urządzenia, a następnie wykonywane są czynności mające na celu podniesienie jego odporności na różnego typu działania czynników wewnętrznych i zewnętrznych – następuje HARDERING czyli utwardzenie – zwiększenie odporności i stabilizacji pracy systemu.

Korzyści wizerunkowe

Wykonując na serwerze ważne dla organizacji działania musimy pamiętać, aby chronić naszą infrastrukturę przed utratą reputacji i stabilności tak, aby Klient był pewien, że nasza organizacja dba o stabilną pracę systemów. Wizerunkowo jest to dla nas bezcenne, gdyż codziennie podejmowane są próby profanacji urządzeń, a Klienci, wybierając dostawcę usług, oceniają stan bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, przetwarzającej dane o wysokim znaczeniu dla firmy.

 

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!