AUDYT ŚLEDCZY DOCHODZENIOWY

AUDYT ŚLEDCZY

DOCHODZENIOWY

AUDYT ŚLEDCZY DOCHODZENIOWY W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH

W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA UTRATY DANYCH
PRZEZ NASILAJĄCE SIĘ WYCIEKI DANYCH Z BANKU
ZALECAMY PRZEPROWADZENIE AUDYTU ŚLEDCZEGO - DOCHODZENIOWEGO,
KTÓRY DOPROWADZI DO ROZWIĄZANIA PODATNOŚCI

AUDYT ŚLEDCZY i DOCHODZENIOWY dotyczący infrastruktury informatycznej i zarządzających nią informatyków nie należy do łatwych. Chodzi tu m.in. o przeprowadzenie np. audytu stanowiska informatyka pod kątem zestawienia wszystkich podatności w dziale IT.

PROFESJONALNE AUDYTY ŚLEDCZE

Przed przystąpieniem do audytów najpierw przeprowadzamy rozmowę ze zlecającym w celu ustalenia metodologii audytu, obszaru audytowania i zakresu audytu.

Naszą dewizą jest przeprowadzenie audytu tak, aby wskazać i ujawnić nadużycia i nieścisłości, bez oskarżania niewinnych osób.

Wg statystyk co trzecia firma doświadczyła nadużyć informatycznych!

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Nasz zespół to wysokiej klasy specjaliści z poszczególnych obszarów technologii IT, posiadający wiedzę nt. systemów bezpieczeństwa popartą 25-letnim doświadczeniem w branży IT.
W skład zespołu wchodzą doświadczeni audytorzy posiadający m.in. Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001, będący członkami Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (The Institute of Internal Auditors).

 

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!