RODO

AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO

PROFESJONALNE AUDYTY DLA TWOJEGO BANKU

W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA UTRATY DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ SPRAWDZENIA CZY WDROŻONE ROZPORZĄDZENIE RODO
JEST DOBRZE ZAIMPLEMENTOWANE W ŚRODOWISKU BANKU
ZALECAMY WYKONANIE AUDYTU ZGODNOŚCI RODO

25. maja 2018 zaczęło obowiązywać rozporządzenie europejskie RODO. Sądząc po dużej ilości telefonów i pytań kierowanych do naszych specjalistów bezpośrednio od Prezesów i Inspektorów Danych Osobowych odpowiedzialnych za utrzymanie rozporządzenia w zgodności z RODO w bankach stwierdzamy, że nadal brakuje dobrych praktyk i podstawowej wiedzy w tym zakresie.

Nasze szkolenia i warsztaty przygotowane specjalnie dla banków pozwolą uzupełnić niezbędną wiedzę na ten temat. Dodatkowo podczas AUDYTU ZGODNOŚCI Z RODO nasi specjaliści określą stan wdrożenia obowiązującego rozporządzenia unijnego RODO.

Celem audytu zgodności z RODO jest potwierdzenie, czy zgodnie z ustawą RODO zostały zidentyfikowane wszystkie procesy przetwarzania danych osobowych oraz ocena tych zgodności z przepisami obowiązującego prawa.

ZAKRES DZIAŁAŃ AUDYTU ZGODNOŚCI Z RODO

1.      Sprawdzenie działań prowadzonych przez dział IT

  • Sprawdzenie jak zostały zmodyfikowane zasoby IT oraz funkcjonujące dotychczas zabezpieczenia informatyczne i fizyczne w odniesieniu do wymagań prawnych.
  • Sprawdzenie czy wdrożone narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania bezpieczeństwem danych zostały odpowiednio zmodyfikowane.

2. Analiza ochrony danych osobowych

  • Analiza prowadzonych procesów funkcjonujących w banku oraz zakresu i celów przetwarzanych danych osobowych.
  • Analiza czy zbiory danych osobowych zostały prawidłowo zdefiniowanie oraz sprawdzenie czy podstawy prawne ich przetwarzania zostały prawidłowo określone.
  • Sprawdzenie jak zostały określone wymagania i obszary  prawne, które miały być  dostosowane do wymagań RODO.
  • Ocena klasyfikacji procedur funkcjonujących w banku z analizą działań mających na celu ochronę danych.

3. Ocena analizy ryzyka dla zinwentaryzowanych zbiorów

.................

.................

 

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!