Inwentaryzacja danych

INWENTARYZACJA DANYCH

UPORZĄDKUJ I ZABEZPIECZ SWOJE DANE

PRZEPROWADZENIE INWENTARYZACJI DANYCH I PROCESÓW,
W KTÓRYCH TE DANE SĄ PRZETWARZANE JEST PUNKTEM WYJŚCIA
DO NASZYCH DALSZYCH DZIAŁAŃ

Należy określić:

  • z jakimi danymi osób fizycznych mamy do czynienia
  • na jakiej podstawie te dane przetwarzamy
  • następnie gdzie te dane się znajdują
  • kto ma do nich dostęp
  • komu je powierzamy lub udostępniamy

W końcu musimy zweryfikować, czy zastosowano odpowiednie zabezpieczenia wobec tych danych.

Na podstawie wszystkich zebranych informacji należy się także zastanowić, czy:

  • wszystkie gromadzone przez nas dane są nam potrzebne
  • oraz określić okres przechowywania danych

Należy przeprowadzić inwentaryzację wszystkich procesów, w których przetwarzane są dane osobowe.

 

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!