Inwentaryzacja danych

INWENTARYZACJA DANYCH

UPORZĄDKUJ I ZABEZPIECZ SWOJE DANE

INWENTARYZACJA DANYCH

Przygotowany plik z arkuszem INWENTARYZACJA DANYCH jest dużym uproszczeniem dla Banku, porządkuje dane do rejestru i jest dodatkowym potwierdzeniem przeprowadzonej w Banku inwentaryzacji.

PRZEPROWADZENIE INWENTARYZACJI DANYCH I PROCESÓW,
W KTÓRYCH TE DANE SĄ PRZETWARZANE JEST PUNKTEM WYJŚCIA
DO NASZYCH DALSZYCH DZIAŁAŃ

Należy określić:

 • z jakimi danymi osób fizycznych mamy do czynienia
 • na jakiej podstawie te dane przetwarzamy
 • następnie gdzie te dane się znajdują
 • kto ma do nich dostęp
 • komu je powierzamy lub udostępniamy

W końcu musimy zweryfikować, czy zastosowano odpowiednie zabezpieczenia wobec tych danych.

Na podstawie wszystkich zebranych informacji należy się także zastanowić, czy:

 • wszystkie gromadzone przez nas dane są nam potrzebne
 • oraz określić okres przechowywania danych

Należy przeprowadzić inwentaryzację wszystkich procesów, w których przetwarzane są dane osobowe.

Należy skupić się na tym, żeby określić wszystkie czynności przetwarzania danych w Banku uwzględniając przy tym następujące kryteria:

 • cel procesu, w którym przetwarzamy dane
 • osoby odpowiedzialne za realizacje procesu przetwarzania
 • zakres danych przetwarzanych w procesie
 • źródła pozyskiwania danych
 • osoby, które w Banku mają dostęp do danych w ramach danego procesu
 • stosowane zabezpieczenia systemowe/fizyczne/organizacyjne.

W celu uzyskania pełnej informacji w omawianych zakresach zapraszamy do kontaktu:

Anna Stręk
Audytor Wiodący SZBI, Członek IIA Polska
+48 781 555 025 anna.strek@servus-comp.pl

Andrzej Popiołek
Audytor Wiodący SZBI, Członek IIA Polska
+48 602 220 749 andrzej.popiolek@servus-comp.pl

Anna Kramarczyk
Kierownik ds. projektów IT
+48 794 671 787 anna.kramarczyk@servus-comp.pl

 

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

 

POBIERZ PDF

 

POBIERZ OPRACOWANIE W PLIKU PDF

Nota prawna

1. Zaprezentowany materiał jest autorskim opracowaniem i jest objęty prawem autorskim.

2. Niniejszy materiał, ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i in. do celów innych niż realizacja przedmiotowej umowy u Klienta.