OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Rozporządzenie RODO o ochronie danych osobowych szczególnie podkreśla znaczenie obowiązku informowania Klientów o prawach.
Zapewnienie pełnej informacji jest niezbędne do przeprowadzenia operacji przetwarzania danych osobowych osób, których te dane dotyczą. Ważną informacją jest fakt podania w jakim celu przetwarzanie może być prowadzone. Administratorzy danych osobowych muszą również informować o retencji danych Klientów – czyli w jakim okresie te dane będą przechowywane. Muszą przekazać dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz poinformować o ewentualnym fakcie profilowania i jego konsekwencjach. Podmioty pozyskujące dane osobowe zobligowane są do przekazywania osobom, których dane są zbierane, pełnej informacji o siedzibie i adresie administratora danych osobowych, celu zbierania danych i o źródle danych.

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
O PRZETWARZANIU ICH DANYCH OSOBOWYCH, JEST JEDNYM Z PODSTAWOWYCH
OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA DANYCH

Jego niedopełnienie stanowi naruszenie podstawowych zasad przetwarzania danych oraz praw podmiotów i może  skutkować wymierzeniem przez organ nadzorczy administracyjnej kary pieniężnej - zgodnie z art. 83 RODO, nawet w wysokości do 20 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Przepisy RODO nie rozstrzygają wprost kwestii aktualizacji obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane zostały pozyskane przed 25 maja 2018 r.

Możliwe są dwa sposoby postępowania:

  1. Pełna realizacja obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO, np. poprzez wysyłkę nowej klauzuli informacyjnej,
  2. Brak aktualizacji - uznanie, że na podstawie poprzedniego stanu prawnego miała miejsce prawidłowa realizacja obowiązków informacyjnych.

 

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!