REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

PRAWA KLIENTÓW BANKU

XVVVBDFCGJHNVJBBJVBJBVJ

PRAWA KLIENTÓW BANKU

Instytucje Rzecznika Konsumentów, bankowego Arbitra Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich, oraz Komisja Nadzoru Finansowego umożliwiają obecnie pozasądowe rozstrzyganie sporów np. w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta.

Świadomość prawna Klientów Banków stale wzrasta, dlatego tak ważne jest śledzenie na bieżąco zmian w prawie i stosowanie ich zgodnie z polityką Banku - mając na względzie utrzymanie dobrych relacji z Klientami.

W wersji PREMIUM otrzymają Państwo gotowe informacje dotyczących praw Klientów Banków:

  • Prawo dostępu do danych

  • Prawo do sprostowanie danych

  • Prawo do usunięcia danych tzw. prawo do bycia zapomnianym

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  • Prawo do przenoszenia danych

  • Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu

  • Prawo do cofnięcia zgody

  • Prawo wniesienia skargi

 

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

 

 

PRAWA KLIENTÓW