procedury wewnętrzne

PROCEDURY WEWNĘTRZNE

PROCEDURY WEWNĘTRZNE

Procedury precyzyjnie określają standardy postępowania oraz w sposób zrozumiały i przejrzysty formułują zasady działania Banku. Uzupełnieniem wiedzy w tym zakresie są wartościowe szkolenia, uczące czytania i stosowania procedur w praktyce.

ZAPRASZAMY DO WERSJI PREMIUM!

Nasi Klienci mogą korzystać z gotowych opracowań procedur, m.in.:

PROCEDURY WEWNĘTRZNE DLA RODO

  • POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM + załączniki:

- REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA
- REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA GIODO
- UMOWA POWIERZENIA - WZÓR
- ANALIZA RYZYKA - WZÓR

  • REKRUTACJA
  • UPOWAŻNIENIE DLA PRACOWNIKÓW

 

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  

tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl

 

PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

 

 

procedury wewnętrzne