procedury wewnętrzne

PROCEDURY WEWNĘTRZNE

PROCEDURY WEWNĘTRZNE

Procedury precyzyjnie określają standardy postępowania oraz w sposób zrozumiały i przejrzysty formułują zasady działania Banku. Uzupełnieniem wiedzy w tym zakresie są wartościowe szkolenia, uczące czytania i stosowania procedur w praktyce.

 

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!