REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

MANUAL - PODSTAWA BUDOWY SYSTEMU
Podmioty przetwarzające dane osobowe oraz administratorzy danych mają obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych lub rejestru kategorii czynności. W  ART. 30 RODO zostały wskazane składniki rejestru, które należy precyzyjnie określić biorąc pod uwagę specyfikę organizacji, w której rejestr będzie funkcjonował. Główne wymaganie jakie ma spełnić rejestr to przedstawienie wszystkich elementów prowadzonych procesów przetwarzania danych osobowych w przejrzysty i czytelny sposób w odniesieniu do wymagań z ART. 30 ust. 1 i 2 RODO.

ZAPRASZAMY DO WERSJI PREMIUM!

Nasi Klienci m.in. skorzystają z gotowych opracowań, dowiedzą się jak prawidłowo wypełnić:

  • REJESTR DOTYCZĄCY UDZIELANEGO KREDYTU
  • REJESTR DOTYCZĄCY REKRUTACJI PRACOWNIKA

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA - rozwinięcie:

  • identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych,
  • identyfikacja zagrożeń dla każdego z procesów,
  • identyfikacja niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych,
  • określenie podmiotów, którym bank powierza i udostępnia dane,
  • przygotowanie uprawnień dla pracowników.

 

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA