Bezpieczeństwo informatyczne Bank

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Cel nadrzędny - bezpieczeństwo przetwarzanych informacji.

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Informacja jest jednym z najważniejszych aktywów banku, firmy, instytucji. Czyni ona naszą markę wyjątkową, decyduje o jej wartości, a także o sukcesie lub porażce, umacnia bądź zwiększa jej konkurencyjność. Aby mieć kontrolę nad informacją, należy wdrożyć system ochrony jej bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa powinna charakteryzować się starannością w obsłudze sprzętu komputerowego, dbałością o miejsca pracy i ich zabezpieczanie, a także o możliwie jak największe zminimalizowanie błędów ludzkich. Wszystko to powinno być wynikiem planowanych, a nie przypadkowych działań.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Czy w dobie rozwoju mobilnych urządzeń i przetwarzania danych w chmurze, można skutecznie zabezpieczyć się przed ryzykiem utraty informacji?
Jakie zagrożenia niesie za sobą używanie przez pracowników ich prywatnych urządzeń?
Jak efektywnie chronić kapitał informacyjny?

Zapraszamy do kontaktu!

Polecamy Państwu dostęp do treści PREMIUM - dużo miejsca poświęcamy tak zdawałoby się oczywistym zasadom, jak:

ZASADA CZYSTEGO EKRANU

ZASADA CZYSTEGO EKRANU

ZASADA CZYSTEGO BIURKA

ZASADA CZYSTEGO BIURKA

ZASADA CZYSTEGO KOSZA

ZASADA CZYSTEGO KOSZA

ZASADY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORRMACJI

ZASADY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Nieustannie szkoląc i uczulając pracowników do ich przestrzegania możemy zmniejszyć ryzyko wystąpienia incydentów w szeroko pojętym zakresie bezpieczeństwa.

PremiumBank

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!