szkolenia Servus Comp

SZKOLENIA W SIEDZIBIE BANKU

ORGANIZACJA, FUNKCJONOWANIE, ZARZĄDZANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, IT, RODO, SPRZEDAŻ, MARKETING

Servus Comp proponuje przeprowadzenie szkoleń w siedzibie lub placówce Banku dla organów statutowych, kadry zarządzającej oraz pracowników.

ZALETY SZKOLENIA:

 • Bank decyduje o terminie, miejscu, czasie trwania szkolenia oraz trenerze prowadzącym szkolenie
 • Bank ma większy wpływ na zakres merytoryczny szkolenia i dostosowanie do potrzeb Banku
 • w trakcie szkolenia można przeszkolić jednocześnie większą ilość pracowników
 • atrakcyjniejsza i niższa cena szkolenia dla Banku pod względem kosztów całościowych
 • brak dodatkowych kosztów związanych z dojazdem na szkolenie i noclegiem dla pracowników
 • pracownik jest dostępny w nagłych sytuacjach na swoim stanowisku pracy
 • możliwość zintegrowania się z pozostałymi pracownikami Banku

Standardowy czas realizacji szkoleń: 1, 2 lub 3 dni

(do wyboru w zależności od obszaru tematycznego wybranego przez Bank).

 

     BANK zapewnia:     Organizator zapewnia:
·         salę wykładową z wyposażeniem (rzutnik, flipchart, pisaki do tablicy)

·         przerwy kawowe dla uczestników szkolenia

·         wyżywienie i nocleg dla trenera/trenerów

 

·         trenera/trenerów

·         materiały szkoleniowe

·         certyfikaty ukończenia szkolenia

·         dojazd trenera/trenerów na szkolenie

·         w razie potrzeby rzutnik

 

Proponujemy poniższe obszary szkoleń do wyboru podzielone na poszczególne zagadnienia. Tematyka szkoleń może być dowolnie łączona. Opisy i programy szkoleń wysyłamy po otrzymaniu zapytania.

OBSZAR I: ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Szkolenia dla Zarządu i Rady Nadzorczej Banku

 • Odpowiedzialność Zarządu Banku w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa.
 • Odpowiedzialność i funkcjonowanie organów statutowych w Banku Spółdzielczym

(szkolenie 2-dniowe).

 

OBSZAR II: ZARZĄDZANIE

Szkolenia dla kadry zarządzającej Banku

 • Zarządzanie zespołem i komunikacją międzypokoleniową w placówkach bankowych.
 • Organizacja pracy i zarządzanie placówką Banku Spółdzielczego.
 • Perfekcyjny Menedżer – sztuka zarządzania, delegowania i motywowania personelu.

OBSZAR III: ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT, ZMIANĄ I PROJEKTAMI

Szkolenie dla Zarządu Banku, działu IT, Kadry zarządzającej zmiana i projektami

 • ITIL®Foundation (szkolenie 3-dniowe).
 • PRINCE2 AGILE®Foundation z akredytowanym egzaminem (szkolenie 3-dniowe).

 

OBSZAR IV: BEZPIECZEŃSTWO

Szkolenia dla Zarządu, działu IT, ASI i IOD-a

 • Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w placówkach bankowych.
 • Zasady przestrzegania cyberbezpieczeństwa w sektorze bankowym.
 • Praktyczne wdrożenie  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami KNF, normą ISO 27001 oraz dobrymi praktykami.
 • Praktyczne aspekty zarządzania ciągłością działania w Banku
 • Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji - to proste

OBSZAR V: RODO

Szkolenia dla IOD-ów, działu kadr oraz pracowników i asystentów, którzy mają styczność z ochroną danych osobowych

 • Rola i obowiązki IOD-a w świetle nowych przepisów RODO - Warsztaty (szkolenie – 2 dniowe).
 • Praktyczne aspekty prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych  - Warsztaty.
 • Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych DPIA – Warsztaty.
 • Szkolenie okresowe dla wszystkich pracowników Banku z podstawowego zakresu ochrony danych osobowych (RODO), z elementami cyberbezpieczeństwa.

 

OBSZAR VI: SPRZEDAŻ

Szkolenia dla Działu Obsługi klienta i Sprzedaży

 • Profesjonalna obsługa klienta i kompetentna realizacja reklamacji w placówkach bankowych.
 • Skuteczna sprzedaż produktów i usług bankowych
 • Praca z trudnym klientem. Praktyczne wskazówki postępowania.
 • User Experience – poznaj potrzeby swojego Klienta i spraw aby pokochał Twój Bank
 • Techniki sprzedaży bezpośredniej i telefonicznej produktów ubezpieczeniowych w Banku.
 • Najczęściej popełniane błędy, które niszczą plany sprzedażowe w Twoim banku.

OBSZAR VII: MARKETING INTERNETOWY

Szkolenie dla działów marketingu, sprzedaży i reklamy

 • Marketing w praktyce bankowej, czyli skuteczna promocja usług i produktów bankowych w Internecie
 • Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych dzięki narzędziom FACEBOOK ADS i GOOGLE ADS.
 • Jak wyeliminować błędy przy optymalizacji strony internetowej Banku zwiększając aktywność oraz zainteresowanie klientów

 

OBSZAR VIII: POZOSTAŁE SZKOLENIA

Szkolenia dla wszystkich pracowników Banku korzystujących z programu Excel w pracy

 • Funkcje Excela przydatne w codziennej pracy finansisty i analityków

Barbara Dyka

Koordynator ds. Audytów i Szkoleń

tel.  +48 12 631 91 22

+48 608 407 668

barbara.dyka@servus-comp.pl

biuro@servus-comp.pl

Servus Comp Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Mazowiecka 25/502, 30-019 Kraków

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/szkolenia-dla-bankow/

 

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403 30-015 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!