marketing internetowy

MARKETING DLA BANKÓW

MODUŁ III - NOWOCZESNE NARZĘDZIA MARKETINGU

Na tym etapie należy przeanalizować z jakich narzędzi będziemy chcieli korzystać w Banku, aby bezpośrednie działania współgrały z narzędziami wdrożonymi w Module I oraz Module II.
Pracownicy muszą mieć świadomość, jakimi narzędziami obecnie dysponuje Bank i dzięki temu powinni w pełni i świadomie je wykorzystywać. Warto wprowadzić w życie plan postępowania, który określi jakie mamy cele i jakimi narzędziami chcemy te cele osiągnąć. Po opracowaniu powyższych narzędzi, finałem spinającym powinno być szkolenie przeprowadzone bezpośrednio w Banku, podczas którego pracownicy bezpośredniej obsługi Klienta zostaną przeszkoleni i poinformowani o powyższych narzędziach i możliwościach tych narzędzi.. Można zasugerować podzielenie narzędzi marketingu, przydzielając je do wdrożenia dla określonej osoby lub grupy osób. Wtedy wiadomo, że np. jak zbliża się termin zakończenia kredytu należy zadzwonić do Klienta i zaproponować mu inne produkty bankowe. Jest wiele możliwości w tym zakresie do wykorzystania. Klient zaopiekowany lepiej ocenia Bank i staje się wdzięcznym, zadowolonym Klientem.

Poniżej opisujemy narzędzia jakie warto wprowadzić w Banku, aby efektywniej obsługiwać Klientów:

 1. Segmentacja Klientów Z / Y / X / Baby Boomer – warto podzielić grupy docelowe i dla tych grup dostosować narzędzia. Z przeprowadzonych przez nas w Bankach Spółdzielczych rozmów wynika, że średnia wieku Klienta w Banku waha się na poziomie 58 – 60 lat. Musimy mieć świadomość, że to ostatnia chwila na walkę o nowe generacje – nowych Klientów.
  KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Servus Comp
 2. Rodzaje marketingu internetowego – należy wybrać optymalne rozwiązania
 3. Marketing relacyjny
 4. Sponsoring lokalnych inicjatyw
 5. Influencer – Kim jest ? Czy jesteśmy w stanie wykreować takie osoby dla Banku ?
 6. Pozafinansowe usługi banków – wartość dodana VAS (Value Added Services
 7. Klienci coraz częściej wspominają o swoim Banku jako o instytucji nie tylko finansowej, ale również instytucji, dzięki której będą mogli zrealizować inne konkretne usługi.
 8. Segmentacja klientów
 9. Zasada Pareto 20/80
 10. Zasada 4P-Jerome McCarthy
 11. Zasada S.A.V.E. – Eduardo Conrado
 • solution         produkt             >>          rozwiązanie
 • access            miejsce              >>          dostęp
 • value               cena                     >>          wartość
 • education    promocja          >>          edukacja
 1. Cross marketing
 2. Cross selling
 3. Up selling
 4. Bankowość elektroniczna jako nośnik treści marketingowej
 5. Kreowanie nowoczesnego produktu i usługi bankowej
 6. Szkolenia sprzedażowe dla pracowników Banków po opracowaniu koncepcji sprzedaży i celów sprzedaży
 7. Organizowanie spotkań grup przedsiębiorców. Bank występuje w roli eksperta w rozwiązywaniu problemów swoich najlepszych klientów.

 

 

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403 30-015 Kraków
 
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!