RODO

RODO W BANKU

NOWOŚCI RODO

25.05.2018 r. – od tego dnia na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w Polsce znane jako RODO.

Choć od tego dnia upłynęło już wiele miesięcy, RODO wciąż wzbudza wiele emocji, a przepisy Rozporządzenia niejednokrotnie przedstawiane są jako nowe zasady.

Przypominamy, że nie tylko RODO reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.
W Polsce obowiązuje Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz szereg przepisów branżowych jak np. Kodeks Pracy.

Od dnia wejścia w życie przepisów RODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował szereg poradników, które wspierają administratorów w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z regulacjami.

Jeżeli, na stronach UODO nie znaleźliście odpowiedzi na pytania wynikające z przetwarzania danych osobowych w Waszych organizacjach, zapraszamy do kontaktu.

 

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403 30-015 Kraków
 
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!