WDROŻENIA SERVUS COMP KRAKÓW

OUTSOURCING IT

WDROŻENIA NOWYCH TECHNOLOGII W BANKACH

Nazwa outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od trzech słów: outside-resource-using. Oznacza ona korzystanie z zewnętrznych źródeł. Outsourcing polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej.

Informatyka to narzędzie wspomagające procesy biznesowe, podlegające ciągłemu rozwojowi i wymagające nieustannego udoskonalania i zaangażowania wykwalifikowanego personelu do utrzymania go w ciągłej gotowości. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie obsługi struktur IT firmie outsourcingowej, dzięki czemu możemy się skupić się na podstawowej działalności biznesowej i obniżyć koszty zatrudnienia własnych pracowników.

Korzyści z wprowadzenia obsługi outsourcingowej to m.in.:

- redukcja kosztów związanych z zatrudnianiem wykwalifikowanego personelu IT,

- oszczędności związane z dopasowaniem urządzeń i oprogramowania krytycznych dla utrzymania naszej infrastruktury IT,

- dopasowanie zagadnień informatycznych do modelu biznesowego firmy,

- gwarancja bezprzerwowej ciągłości działania naszej infrastruktury IT,

- dopasowanie infrastruktury IT do aktualnych norm, zaleceń, standardów i modeli poprzez wprowadzanie najnowszych technologii,

- fachowe wsparcie konsultantów i serwisu IT,

- ułatwione modelowanie długofalowej strategii informatycznej przedsiębiorstwa,

- szkolenia i konferencje.

Od lat świadczymy usługi outsourcingu IT. Zapraszamy do kontaktu, a po ustaleniu Państwa oczekiwań, przygotujemy indywidualną, optymalną ofertę współpracy.

 

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403 30-015 Kraków
 
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!