RODO

RODO W BANKU

ZASADY PRZETWARZANIA

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 RODO Administratorem danych osobowych (ADO) jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Na Administratorze Danych Osobowych spoczywa odpowiedzialność za legalność przetwarzania danych osobowych oraz, zgodnie z zasadą rozliczalności, konieczność wykazania przestrzegania zasad wynikających z RODO.

Warto zwrócić uwagę, iż Administrator Danych Osobowych, jakim np. jest Bank Spółdzielczy przetwarza dane nie tylko klientów Banku, ale również pracowników, współpracowników, a nawet niektórych przypadkach kontrahentów. Fakt ten należy uwzględnić na wszystkich etapach wdrożenia i funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych.

Jeżeli masz obawy czy wdrożony w Twojej organizacji system ochrony danych osobowych jest na odpowiednim poziomie, lub wiesz, że są obszary, w których nie czujesz się pewnie zadzwoń i skorzystaj z naszej oferty konsultacji, szkolenia lub audytu zgodności RODO.

 

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403 30-015 Kraków
 
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!