RODO

RODO W BANKU

WSPARCIE IOD / ADO

Gwarantujemy merytoryczne wsparcie oraz stałą opiekę specjalistów Servus Comp dla Administratora Danych Osobowych,  zapewniając bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w trzech aspektach: organizacyjnym, technicznym i prawnym.

Oferujemy stałą opiekę doświadczonego doradcy firmy Servus Comp, który realizuje swoje działania w formie konsultacji telefonicznych i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dodatkowo - z udziałem specjalistów z naszego zespołu – konsultant będzie sporządzał wymagane dokumenty i opinie.

Nasz specjalista pełni swoją funkcję oraz realizuje zadania związane z wykonywaniem czynności kontrolnych w obszarze ochrony danych w sposób w pełni niezależny. Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania, które przynoszą wymierne efekty. Pracując koncentrujemy się na celach.

 

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403 30-015 Kraków
 
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!