WDROŻENIA SERVUS COMP KRAKÓW

SERWEROWNIE

WDROŻENIA - NOWE TECHNOLOGIE W BANKU

Serwerownia czyli krytyczne zasoby przedsiębiorstwa w jednym miejscu. Wydzielone pomieszczenie będące środowiskiem pracy komputerów pełniących rolę serwerów, a także aktywnych i pasywnych elementów sieci komputerowych. Urządzenia te są umieszczane najczęściej w dedykowanych szafach lub stelażach wewnątrz serwerowni.

Na bazie naszych szerokich doświadczeń pomagamy naszym klientom w konstruowaniu prawidłowo zarządzanych serwerowni.

Serwerownia wymaga specyficznego mikroklimatu. W pomieszczeniu dla poprawnej pracy urządzeń powinna być zachowana odpowiednia wilgotność i temperatura powietrza. Powinniśmy zwrócić uwagę na zastosowanie odpowiednich czujników tych parametrów środowiskowych. Warto rozważyć stosowność wykorzystania czujników redundantnych (nadmiarowych), na wypadek awarii.

W związku z faktem, że funkcjonujący w serwerowni rdzeń naszych zasobów teleinformatycznych jest zasobem krytycznym, w celu utrzymania ciągłości pracy urządzeń serwerowni stosuje się dwa (lub więcej) źródła zasilania oraz zasilacze awaryjne (redundancja zasilania) oraz dywersyfikuje się dostępność łącz internetowych w celu zapewnienia komunikacji ze światem zewnętrznym w przypadku awarii łącza podstawowego (redundancja łączy).

Bezpieczeństwo fizyczne w serwerowni to także stosowanie specjalnych mat i dywanów, które  zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych jak również podłogi technologiczne ułatwiające prawidłowe poprowadzenie okablowania do szaf z urządzeniami.

Dostęp do serwerowni powinien być ograniczony przez systemy kontroli dostępu.

Zwróćmy także uwagę na zabezpieczenie odpowiedniego rodzaju gaśnic do gaszenia urządzeń elektrycznych i/ lub zastosowanie autonomicznych systemów przeciwpożarowych.

W zależności od wielu czynników koszt stworzenia prawidłowo zabezpieczonej serwerowni jest i tak zawsze dość drogą inwestycją. Dlatego warto rozważyć, czy bardziej opłacalne będzie posiadanie własnej serwerowni, czy też może zdecydować się na kolokację zasobów (odpłatne umieszczenie swoich urządzeń w firmie, która dostarcza nam usługę uruchomienia ich w swoich profesjonalnie zabezpieczonych serwerowniach). Innym rozwiązaniem, jest całkowita rezygnacja z własnego sprzętu fizycznego na rzecz przejścia do rozwiązań chmurowych (centra przetwarzania danych). W ostatnich latach tego typu usługi znajdują coraz szersze zainteresowanie i świadczone są przez firmy zagraniczne ale również i krajowe.

Wybór modelu przechowywania krytycznych zasobów należy do Państwa, ale chętnie wspomożemy Was w procesie jego wyboru.

W ramach naszej działalności możemy też zweryfikować stan zabezpieczeń fizycznych i logicznych (np. zgodność posiadanych rozwiązań z normami ISO czy innymi zaleceniami) w Państwa serwerowniach przeprowadzając audyt posiadanego rozwiązania. Zapraszam do kontaktu!

 

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403 30-015 Kraków
 
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!