Audyt Zgodności Bezpieczeństwa Środowiska PSD2

Audyt Zgodności Bezpieczeństwa Środowiska PSD2

DLA OPCJI ZWOLNIENIA Z FALLBACK PSD2 - KNF

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego informujemy o gotowości do przeprowadzenia w Banku Spółdzielczym:

Audyt Zgodności Bezpieczeństwa Środowiska PSD2

 

 

AUDYTU ZGODNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWA

ŚRODOWISKA PSD2

W BANKU

WRAZ Z AUDYTEM

PROCEDURALNYM 

DLA OPCJI ZWOLNIENIA

Z FALLBACK PSD2

Jednym z największych wyzwań dla banków jest kwestia udostępniania w ramach tzw. środków awaryjnych „klienckiego” interfejsu dostępowego w przypadku wystąpienia awarii głównego interfejsu.  Zgodnie z art. 33 ust. 6 Dyrektywy 2018/389 Bank może wystąpić o wyłączenie z obowiązku ustanowienia mechanizmów awaryjnych pod warunkiem, że interfejs dostępowy Banku spełnienia cztery podstawowe warunki w świetle wytycznych EBA:

 

1. musi być dostosowany do wymogów

podstawowych Rozporządzenia 2018/389 (art. 32);

2. został opracowany i przetestowany przez TPP

(art. 30 ust. 5 Rozporządzenia 2018/389);

3. jest dostępny od co najmniej trzech miesięcy

i jest powszechnie stosowany przez TPP;

4. wszelkie problemy związane z dostępem

do interfejsu rozwiązano bez zbędnej zwłoki.

Audyt Zgodności Bezpieczeństwa Środowiska PSD2

Przedstawione warunki są bardzo ogólne, dlatego audytorzy Servus Comp Data Security opracowali na podstawie dobrych praktyk przewidywany zakres audytu, pozwalający na wykazanie przez Bank zastosowanych niezbędnych zabezpieczeń w oparciu o wytyczne EBA w zakresie zwolnień z obowiązku stosowania środków awaryjnych.

Zgodnie z informacjami przedstawianymi przez Banki Zrzeszające, każdy Bank Spółdzielczy, winien przeprowadzić audyt zgodności bezpieczeństwa środowiska PSD2 w Banku, połączony z audytem proceduralnym na podstawie, którego będzie mógł złożyć stosowny wniosek o zwolnienie z opcji fallback do KNF.

Prowadzimy zapisy Banków zainteresowanych audytem i zapraszamy do kontaktu w celu omówienia powyższego tematu.    Zwracamy uwagę na krótki termin składania wniosku do KNF-u!!!

Z informacją można zapoznać się pod linkiem:

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/psd2-4-warunki-zwolnienia-z-obowiazku-stosowania-srodkow-awaryjnych-fallback-mechanism-w-swietle-wytycznych-eba/

Zalecamy pilny kontakt w celu weryfikacji niejasności oraz ustalenia terminu audytu:

 

Barbara Dyka      |      Servus Comp

Koordynator ds. Audytów i Szkoleń

kom: +48 608 407 668     tel: +48 12 631 91 22

barbara.dyka@servus-comp.pl

Anna Stręk       |       Servus Comp

Audytor Wiodący SZBI,

Szef Zespołu Audytorów Proceduralnych, Szkoleniowiec

+48 781 555 025

anna.strek@servus-comp.pl

 

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403 30-015 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!