ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Cel nadrzędny - bezpieczeństwo przetwarzanych informacji.

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Informacja jest jednym z najważniejszych aktywów banku, firmy, instytucji. Czyni ona naszą markę wyjątkową, decyduje o jej wartości, a także o sukcesie lub porażce, umacnia bądź zwiększa jej konkurencyjność. Aby mieć kontrolę nad informacją, należy wdrożyć system ochrony jej bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa powinna charakteryzować się starannością w obsłudze sprzętu komputerowego, dbałością o miejsca pracy i ich zabezpieczanie, a także o możliwie jak największe zminimalizowanie błędów ludzkich. Wszystko to powinno być wynikiem planowanych, a nie przypadkowych działań.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Czy w dobie rozwoju mobilnych urządzeń i przetwarzania danych w chmurze, można skutecznie zabezpieczyć się przed ryzykiem utraty informacji? Jakie zagrożenia niesie za sobą używanie przez pracowników ich prywatnych urządzeń? Jak efektywnie chronić kapitał informacyjny?

Warto zadbać w Państwa Banku o:
- bezwzględne oddzielenie funkcji zarządzających i kontrolnych od funkcji wykonawczych
- uniemożliwienie nadużyć i maksymalne ograniczenie błędów popełnianych przez pojedyncze osoby w ramach ich odpowiedzialności
- zapewnienie niezależności i bezinteresowności osób dokonujących audytu bezpieczeństwa przy zapewnieniu gwarancji zachowania tajemnicy.

Zapraszamy do kontaktu!

ZASADA CZYSTEGO EKRANU

ZASADA CZYSTEGO EKRANU

ZASADA CZYSTEGO BIURKA

ZASADA CZYSTEGO BIURKA

ZASADA CZYSTEGO KOSZA

ZASADA CZYSTEGO KOSZA

ZASADY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORRMACJI

ZASADY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Od czego zacząć?

Od inspekcji, czyli oszacowania aktualnych zdolności banku, poziomu bezpieczeństwa i zależności występujących między zasobami a funkcjami siedziby. Dalej - ochrona, czyli zmniejszenie ryzyka utraty danych bądź przerwania ciągłości pracy banku. Potem monitorowanie zmian zachodzących w systemach i wyłapywanie tych uznanych za podejrzane. Wreszcie reakcja - posiadanie planu awaryjnego.
Na końcu - refleksja. Po zażegnaniu niebezpieczeństwa przychodzi czas na podjęcie wszelkich kroków mogących udoskonalić plan ochrony informacji, ocenę dokonanych działań i dalszy rozwój. Dlatego tak ważne jest, aby opracować ogólny kierunek bezpieczeństwa i koordynować wszelkie procedury i zasady z nim związane.
Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości - zapraszamy do kontaktu!

PremiumBank

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403, 30-015 Kraków
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!