RODO

RODO W BANKU

ORGANIZACJA SYSTEMU

RODO wprowadza jednolite zasady ochrony danych osobowych we wszystkich państwach Unii Europejskiej i w dużej mierze wynika z konieczności dostosowania przepisów do szybkiego rozwoju technologii służących do przetwarzania danych osobowych. RODO nie daje konkretnych wytycznych co do rozwiązań technologicznych, jakie należy podjąć w celu zabezpieczenia danych osobowych, a wskazuje na wdrożenie podejścia opartego na ryzyku (ang. risk based approach).

Podejście to oznacza, że w każdej sytuacji, kiedy zbieramy i korzystamy z danych osobowych, musimy przede wszystkim analizować ryzyko, jakie może to przetwarzanie spowodować dla prywatności osób, których te dane dotyczą.

Nowe przepisy wprowadzają szereg zmian, nakładając na administratorów danych osobowych, poprzez zasadę rozliczalności, obowiązek wykazania spełnienia wymagania wdrożenia właściwych środków organizacyjnych i technicznych oraz wykazanie ich zgodności z RODO.

Wprowadzenie zasad przetwarzania danych osobowych powinno być zaplanowane, ale również zgodnie z dobrymi praktykami okresowo weryfikowane, tak aby zgodność ze standardami i przepisami prawa była ciągle aktualna. Warto zwrócić uwagę, iż dobrze wdrożony system ochrony danych osobowych opiera się nie tylko na przepisach RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, ale również na przepisach branżowych, które regulują np. okresy retencji danych.

Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych wymaga zaangażowania całej organizacji, powinno być dostosowane do specyfiki działania przedsiębiorstwa od wprowadzenia wewnętrznych regulacji do budowania świadomości pracowników.

Jeżeli masz obawy czy wdrożony w Twojej organizacji system ochrony danych osobowych jest na odpowiednim poziomie, lub wiesz, że są obszary, w których nie czujesz się pewnie zadzwoń i skorzystaj z naszej oferty konsultacji, szkolenia lub audytu zgodności RODO.

 

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403 30-015 Kraków
 
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!