audyty

AUDYTY

WYKORZYSTAJ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE NASZYCH AUDYTORÓW

AUDYTY

Celem audytów jest sprawdzenie czy organizacja w obrębie danego środowiska postępuje zgodnie z wytycznymi normatywnymi, założeniami, standardami, przepisami prawa, ustalonymi punktami kontrolnymi.

Dla Banków ciałem nadzorczym jest Komisja Nadzoru Finansowego, która wydaje rekomendacje i procedury. Punktem zwrotnym w kwestii regulacji bezpieczeństwa informacji w Bankach była wydana przez KNF Rekomendacja D, która w oparciu o normę ISO 27001 wprowadziła wiele kluczowych zmian. Komisja Nadzoru Finansowego zaleca np. wykonywanie audytu bezpieczeństwa informacji co 2 – 3 lata lub po większych zmianach w infrastrukturze Banku. W Bankach wyróżniamy audyty wewnętrzne prowadzone przez komórki organizacyjne związane z Bankiem np. departament ryzyka, departament kontroli oraz audyty zewnętrzne, wykonywane przez niezależne firmy zewnętrzne, które w żaden sposób nie mogą być powiązane z audytowanym podmiotem. Audyty zewnętrzne nie mogą mieć charakteru represyjnego ani nie mogą przypisywać stwierdzonych podatności do konkretnych osób.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BANKU

ochrona danych osobowych

AUDYT I WDROŻENIE POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO

AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO

AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO

AUDYT HARDERING

AUDYT HARDERING SYSTEMÓW I USŁUG

AUDYT WWW

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA APLIKACJI I STRON WEBOWYCH

AUDYT ŚLEDCZY DOCHODZENIOWY

AUDYT ŚLEDCZY DOCHODZENIOWY

Audyt Zgodności Bezpieczeństwa Środowiska PSD2

DLA OPCJI ZWOLNIENIA Z FALLBACK PSD2 - KNF

 

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!