DORADZTWO

DORADZTWO

USŁUGI KONSULTINGOWE I DORADZTWO DLA BANKÓW

W oparciu o wieloletnie i bogate doświadczenie zespół audytorów firmy Servus Comp  oferuje wsparcie Bankom Spółdzielczym w zakresie profesjonalnych usług konsultingowych i doradztwa.  Nasi eksperci, dzięki szerokiej specjalistycznej wiedzy związanej ze specyfiką branży bankowości spółdzielczej, chętnie podzielą się swoją wiedzą w zakresie nadzoru nad procesami bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze IT, wdrożeń bezpłatnych modułów OpenSourcowych, właściwego stosowania procedur ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej i prawidłowego przygotowania dokumentacji RODO oraz pozostałej proceduralnej, technicznej i prawnej  tematyki  istotnej obecnie dla Banków Spółdzielczych.

W zależności od wymaganych działań, zapewniamy fachową pomoc w aspekcie proceduralnym, organizacyjnym, technicznym oraz prawnym, w postaci konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź dostępnych aplikacji mobilnych.

Proponujemy konsultacje i doradztwo w poniższych zakresach:

1. Ochrona danych osobowych (zgodność z RODO):

 • zasady powołania i umiejscowienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w strukturze organizacyjnej Banku, zgłoszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • konsultacje w zakresie prowadzonej dokumentacji wewnętrznej dot. ochrony danych osobowych
 • poprawność wypełniania Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych
 • poprawność stosowanych klauzul informacyjnych, zgód i oświadczeń Klientów oraz pracowników  Banku na przetwarzanie danych osobowych
 • konsultacje w zakresie procedur przeprowadzenia analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA)
 • procedury obsługi praw klienta w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • procedury zgłaszania i postępowania w razie incydentów bezpieczeństwa danych osobowych
 • analiza podmiotów, którym powierzone zostały dane osobowe na mocy Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych
 • konsultacje w zakresie prowadzonej kontroli i audytu wewnętrznego
 • okresowa weryfikacja wdrożonych zasad i ich przestrzegania
 • prawidłowe przeprowadzenie okresowych szkoleń pracowników z zakresu ochrony danych osobowych - RODO itd.
 • bieżące informacje na temat zmian w przepisach, wytyczne i dobre praktyki z rynku
 • porady poaudytowe ekspertów

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką RODO - więcej: https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/rodo-w-banku-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych/

2. Bezpieczeństwo Informacji

3. Bezpieczeństwo Fizyczne

 • konsultacje w zakresie zasad bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego
 • informacje odnośnie norm i procedur bezpieczeństwa
 • doradztwo w obszarze wdrożonych mechanizmów zabezpieczeń
 • prawidłowe oznakowanie placówek bankowych i bankomatów - monitorowanie CCTV

O bezpieczeństwie fizycznym w banku piszemy tutaj.

4. Marketing internetowy w bankowości spółdzielczej

Cena konsultacji z ekspertami ustalana jest indywidualnie w zależności od  zakresu konsultacji  oraz ilości godzin.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Barbara Dyka

Koordynator ds. Audytów i Szkoleń

tel.  +48 12 631 91 22

+48 608 407 668

barbara.dyka@servus-comp.pl

 

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403 30-015 Kraków
 
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!