BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO SERWEROWNI - DRZWI DO SERWEROWNI

ZABEZPIECZENIE SERWEROWNI - DRZWI DO SERWEROWNI

Jeżeli pomieszczenie serwerowni nie jest zabezpieczone drzwiami posiadającymi stosowne certyfikaty, zawsze w czasie przeprowadzanych wizji lokalnych podczas audytów zalecamy zamontowanie drzwi spełniających normy. Podczas wykonywanych czynności audytowych tam, gdzie nie prowadzi się rejestru wejść do serwerowni, zalecamy przy okazji wymiany drzwi zamontowanie elektronicznego systemu ewidencji wejść do pomieszczeń o szczególnym znaczeniu. Takim pomieszczeniem jest bez wątpienia serwerownia. Poniżej prezentujemy podstawowe wymagania dotyczące montażu odpowiednich drzwi.

!!!  PARAMETRY NORMATYWNE, KTÓRE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZASTOSOWAĆ  !!!

Klasa bezpieczeństwa:

Odporność na włamania
Standardowo do pomieszczenia serwerowni montuje się drzwi klasy C wg PN-90/B-92270 i PN-B/96-02871.

Norma wytrzymałości ogniowej
EI 30 (30 minut) lub EI 60 (60 minut) wg PN-EN-13501.

Aprobata normatywna
Drzwi powinny posiadać wywieszkę – APROBATĘ NORMATYWNĄ wydaną przez ITB Instytut Techniki Budowlanej - przytwierdzoną z boku drzwi w wewnętrznej części framugi – skrzydła drzwi.

Zamek główny
Rozporowy blokujący w górę, dół i bok klasy C. Drzwi powinny posiadać bolce antywyważeniowe.

Uszczelki pęczniejące

Samozamykacz

Zamek elektroniczny + elektrozaczep
Konieczny w przypadku podłączenia drzwi do systemu kontroli dostępu.

Zainstalowany kontaktron
Urządzenie powinno być wpięte do systemu alarmu serwerowni.

Izolacja termiczna drzwi do serwerowni
Ma ogromne znaczenie przy zabezpieczeniu środowiska serwerowni przed przenikaniem do serwerowni wysokiej temperatury. W pomieszczeniu serwerowni temperatura musi być utrzymana na odpowiednim poziomie - 20 – 24 ºC.

Próg w drzwiach
Nie powinien być wysoki, ponieważ może blokować wypływ na korytarz ewentualnie pojawiającej się wody w serwerowni.

Zabezpieczenie przed gryzoniami
Prześwit pod drzwiami powinien być zabezpieczony przez specjalne zasłony z tworzywa, tak, aby skutecznie uniemożliwić się przedostanie gryzoni do serwerowni.

Drzwi powinny posiadać również czujnik dźwiękowy,
który włącza się, gdy drzwi do serwerowni otwarte są ponad miarę. Nieprzyjemny dźwięk wymusza na pracowniku zamknięcie drzwi, a w razie nieobecności pracownika w pomieszczeniu serwerowni skłania do działania innych pracowników, którzy powinni odpowiednio zareagować na przeszywający dźwięk.

Zwracamy również uwagę, aby próg drzwi był zamontowany na równi z powierzchnią podłogi w serwerowni.
Daje nam to dodatkowe zabezpieczenie w przypadku zalania serwerowni np. przez nieszczelny klimatyzator lub inne źródła wody, które nie powinny występować w serwerowni: grzejniki, rury wodociągowe, rury kanalizacyjne czy przeciekający dach (jeżeli serwerownia w znajduje się na ostatnim piętrze w budynku) albo przez wody gruntowe (jeżeli serwerownia znajduje się w piwnicy poniżej poziomu gruntu). Wtedy wyciekająca woda może wypływać swobodnie na korytarz.

Przy okazji wymiany drzwi do serwerowni zalecamy zainstalowanie systemu monitorującego rejestr wejść do serwerowni np. ROGER.
System zostaje podpięty do oprogramowania, które automatycznie po wejściu do serwerowni odnotowuje je w systemie. W każdej chwili możemy dokonać pełnej weryfikacji wejść do pomieszczenia.

Papierowy rejestr wejść do serwerowni 
Jeżeli system elektroniczny ma możliwość odnotowania wejścia do serwerowni np. ekipy serwerowej do klimatyzatorów, to nie trzeba prowadzić dodatkowego rejestru w formie papierowej. W przeciwnym wypadku w rejestrze papierowym odnotowujemy wszelkie wejścia zewnętrznych firm. Ma to ogromne znaczenie w razie nieautoryzowanego wycieku danych. Mając prowadzone rejestry możemy bezbłędnie weryfikować ciąg zdarzeń i odtwarzać sytuacje, które mogły doprowadzić do utraty danych.

Materiały użyte do uszczelnienia drzwi muszą spełniać wymagania i zalecenia norm przeciwpożarowych. Dotyczy to głównie pianek montażowych, które muszą posiadać odpowiednią klasę wytrzymałości PPOŻ.
Należy zwrócić uwagę, aby drzwi wraz z osprzętem były zainstalowane przez firmę posiadającą odpowiednie certyfikaty. Cały proces wymiany powinien być udokumentowany w stosownym protokole, w którym będą potwierdzone informacje o klasie bezpieczeństwa drzwi i klasie bezpieczeństwa ich montażu.
Niektórzy audytorzy zalecają również naklejenie na drzwiach od zewnątrz informacji o zakazie fotografowania i nagrywania serwerowni.

!!!  UWAGA - WAŻNE  !!!

Spotykamy się często z podstawowym błędem, który jest niestety nagminnie powielany. Zmieniając wystrój w pomieszczeniach biurowych, zlecenie na dostosowanie pomieszczeń do nowoczesnego wyglądu trafia często do architektów, którzy nie przywiązują wagi do wymagań bezpieczeństwa w pomieszczeniach serwerowni.

Zdarza się, że architekt zaleca wymianę np. drzwi do serwerowni na zwykłe standardowe drewniane drzwi bez zabezpieczeń, które pasują do ogólnej wizji architektonicznej. Uczulamy na to naszych Klientów i proponujemy kontakt z naszymi specjalistami przed rozpoczęciem remontu czy modernizacji. W czasie rozmowy przekażemy niezbędne wymagania jakie powinien spełnić projekt architektoniczny, aby pomieszczenie serwerowni było odpowiednio zabezpieczone. W wielu przypadkach niestety mieliśmy do czynienia z realizacją wizjonerskich projektów, które potem wymagały gruntownych zmian (np. wymiany drzwi). Zalecamy więc kontakt z nami już w fazie projektowania zmian w Państwa firmie, aby spełnić wymagania bezpieczeństwa i zaoszczędzić niepotrzebnych kosztów.

 

Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403, 30-015 Kraków
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

POBIERZ PDF

POBIERZ OPRACOWANIE W PLIKU PDF

Nota prawna

1. Zaprezentowany materiał jest autorskim opracowaniem i jest objęty prawem autorskim.

2. Niniejszy materiał, ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i in. do celów innych niż realizacja przedmiotowej umowy u Klienta.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

pomieszczenie serwerowni

POMIESZCZENIE SERWEROWNI

monitoring serwerowni

MONITORING ŚRODOWISKA SERWEROWNI

JAK DOBRAĆ KLIMATYZATOR DO SERWEROWNI