PRAKTYCZNE WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

SZKOLENIE PREMIUM BANK   

PRAKTYCZNE WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI KNF, NORMY ISO 27001 ORAZ DOBRYMI PRAKTYKAMI

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 DZIEŃ

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek, wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z wdrożeniem systemu  zarządzania bezpieczeństwem informacji w Banku Spółdzielczym na podstawie wymagań Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego oraz dobrych praktyk wynikających z normy ISO 27001.

 

ADRESACI

 • Członkowie Zarządu nadzorujący obszar IT w Banku
 • Administratorzy Systemów Informatycznych (ASI)
 • Kadra managerska odpowiadająca za zarządzanie bezpieczeństwem IT
 • Pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie infrastruktury informatycznej
 • Inspektorzy Ochrony Danych (IOD)

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • dowiedzą się, czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji i z jakich elementów się składa;
 • uzyskają praktyczny obraz wiedzy na temat możliwości, jakie daje wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz sposobach zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji w Banku Spółdzielczym;
 • dowiedzą się, jak przeprowadzić projekt wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji;
 • poznają wymagania normy PN-ISO/IEC 27001 oraz nabędą podstawowych umiejętności związanych z interpretacją tych wymagań w kontekście uwarunkowań funkcjonowania instytucji bankowej;
 • zostaną wprowadzeni w zakres podstawowej wiedzy na temat doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • zapoznają się z najczęściej popełnianymi błędami przy wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

PROGRAM SZKOLENIA

 1.  Wprowadzenie do tematyki związanej z przetwarzaniem informacji oraz wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w Banku Spółdzielczym
 2. Identyfikacja wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji
 3. Bezpieczeństwo informacji a zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 4. Obszary Banku Spółdzielczego objęte bezpieczeństwem informacji na podstawie NORMY ISO 27001 i Rekomendacji D KNF
 5. Identyfikacja zagrożeń i podatności (cyberbezpieczeństwo) – wdrożenie zabezpieczeń
 6. Audyt systemu – najczęstsze problemy z praktyki Audytora

 

METODYKA

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu z omówieniem i analizą konkretnych przypadków.

Szkolenie dostarcza wiedzy ogólnej dla pracowników z krótkim, jak i dłuższym stażem w Banku Spółdzielczym.

SYLWETKA TRENERA:

MACIEJ GROMEK

Systemowy Inżynier IT, ekspert technologiczny specjalizujący się w audytach dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, cyberbezpieczeństwa, audytach podatności środowiska infrastruktury IT, testach penetracyjnych. Specjalnością jest analityka infrastruktury na styku proceduralnym i technologicznym.

Specjalizuje się w audytach technologii funkcjonujących w Bankach Spółdzielczych.

 

 

ZAPISY, KONTAKT:

Barbara Dyka

Koordynator ds. Audytów i Szkoleń

tel.  +48 12 631 91 22

+48 608 407 668

barbara.dyka@servus-comp.pl

 

TERMINY SZKOLEŃ:

BODIE Warszawa - 28.11.2019 r. - LINK DO SZKOLENIA

BODIE Tczew - 29.11.2019 r. - LINK DO SZKOLENIA

FRBS Rzeszów - 17.12.2019 r. - LINK DO SZKOLENIA

BODIE Warszawa - 03.02.2020 r. - LINK DO SZKOLENIA

FRBS Białystok - 06.02.2020 r. - LINK DO SZKOLENIA

FRBS Katowice - 18.02.2020 r. - LINK DO SZKOLENIA

BODIE Tczew - 20.02.2020 r. - LINK DO SZKOLENIA

FRBS Rzeszów - 26.02.2020 r. - LINK DO SZKOLENIA

FRBS Olsztyn - 11.03.2020 r. - LINK DO SZKOLENIA

FRBS Wrocław - 16.03.2020 r. - LINK DO SZKOLENIA

FRBS Kraków - 19.03.2020 r. - LINK DO SZKOLENIA

FRBS Białystok - 23.04.2020 r. - LINK DO SZKOLENIA

ZRBS Kraków - 24.04.2020 r. - LINK DO SZKOLENIA

Servus Comp Kraków - 12.08.2020r.

 

®Powyższe materiały są chronione prawem autorskim

 

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403 30-015 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!