System zarządzania ciągłością działania – szkolenia Servus Comp Kraków

SYSTEM ZARZĄDZANIA CIAGŁOŚCIA DZIAŁANIA Servus Comp

System zarządzania ciągłością działania? Dziękuję, już mam!

Z chwilą pojawienia się sugestii KNF-u zawartych w Rekomendacji D a dotyczących ciągłości działania, wszystkie Banki w Polsce stworzyły plany ciągłości działania.

Można byłoby z tego wyciągnąć wniosek, że odporność banków na sytuacje kryzysowe czy wiedza w jaki sposób minimalizować możliwe do wystąpienia straty w razie wystąpienia awarii, znacząco wzrosła.

Zarządy banków już dawno odhaczyły ten temat jako zrealizowany na poczet innych ważniejszych spraw.

Z obserwacji i rozmów z pracownikami wielu banków w Polsce wyłania się jednak obraz odmienny od deklarowanego.

Gdy zadajemy pytanie czy dokumentacja PCD (Plan Ciągłości Działania) jest przeglądana, pada odpowiedź, że oczywiście. Gdy zadajemy pytanie kiedy ostatnio w niej coś Państwo zmieniliście słyszę, że nie było takiej potrzeby od momentu jej stworzenia.

To może chociaż wykonywane są u Państwa testy PCD?

Każdy, kto chociaż trochę rozumie jak działa system zarządzania ciągłością biznesową wie, że najważniejszym jego elementem z punktu widzenia wartości, jest weryfikacja planów awaryjnych i odtworzeniowych, czyli testowanie.

Ręka do góry, kto w 2019 roku wykonał
test wszystkich procesów krytycznych w banku?

To może inaczej, ręka do góry kto wie po jakim czasie
od wystąpienia poważnej awarii w swoim Banku
uruchamiane są Plany Ciągłości Działania?

Gdy mówimy na szkoleniach, że zarządzanie ciągłością działania w taki sposób aby móc powiedzieć, że ten system działa a nie tylko, że Bank posiada dokumentację, jest proste i nie wymaga dużo pracy i możliwe, widzę spojrzenia pełne niedowierzania.

Jednak najczęściej słyszymy głosy, że nie da się przetestować bo …

Ponieważ mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze skutecznego zarządzania systemem ciągłości działania to wiemy, że nieoczywistymi ale bardzo ważnymi dla Zarządów Banków korzyściami z utrzymywania aktualnego, realnego, testowanego i audytowanego systemu zarządzania ciągłością działania będą:

  • spisane w prosty i przejrzysty sposób czynności, które wykonuje personel krytyczny banku
  • brak pracowników z tajemną wiedzą,
  • zastępowalność w obszarach wcześniej zmonopolizowanych
  • faktyczna wiedza pracowników
  • zaangażowanie pracowników – wiedza komu i do czego jest potrzebna ich praca
  • optymalizacja procesów biznesowych
  • możliwość odkrywania i jednoczesnej korekty obszarów w których bank naraża się bądź może narazić się na duże straty finansowe, wizerunkowe czy tez prawne.

Jeżeli uważacie Państwo, że dla Was te wartości również są ważne, zapraszamy do kontaktu.

Możemy zaoferować pomoc i wsparcie w :

  • przygotowaniu i przeprowadzeniu testów planów ciągłości działania
  • aktualizacji planów ciągłości działania oraz procedur awaryjnych i odtworzeniowych

Zapraszamy do śledzenia naszych szkoleń w obszarze ciągłości działania:

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/szkolenia-dla-bankow/

oraz do odwiedzenia naszego bloga:

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/blog/

Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403,  30-015 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

Dodaj komentarz