SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH – NIE STÓJ W MIEJSCU, INWESTUJ W WIEDZĘ!

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
SZKOLENIA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – NIE STÓJ W MIEJSCU, INWESTUJ W WIEDZĘ!
NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ JEST INWESTOWANIE W WIEDZĘ !!!

Wspierając Banki w prawidłowym wypełnianiu wytycznych organów nadzorczych, oprócz wykonywanych audytów m.in. bezpieczeństwa informacji, zgodności z RODO, zgodności środowiska PSD2, bazując głównie na praktycznej wiedzy zdobytej podczas wielu rozmów z pracownikami UKNF i pracownikami banków, prowadzimy dla Państwa merytoryczne i praktyczne szkolenia. Szkolenia te, w nawiązaniu do wytycznych narzuconych przed nadzór, mają na celu wyjaśnienie pracownikom banków zasad poruszania się w gąszczu regulacji i procedur.

Szkolenia są również jednym z wymogów, z których pracownicy banków są rozliczani. Szkolenia prowadzone w formie webinariów i w formule stacjonarnej obejmują szeroki zakres kluczowych zagadnień i są poparte praktyczną wiedzą. Na życzenie Banków organizujemy również szkolenia dedykowane z konkretnego tematu w siedzibach banku, szkoląc wyznaczony personel. Zaletą takich szkoleń jest dostosowanie treści merytorycznej do potrzeb Banku, możliwość bezpośredniego kontaktu oraz indywidualnych konsultacji z wykładowcą w problematycznych dla Banku zagadnieniach, integracja zespołu, wymiana opinii  i doświadczeń.

Nasz specjalistyczny portal szkoleniowy https://edu.servus-comp.pl/pl/858-szkolenia-on-line ułatwia nam kontakt szkoleniowy z Państwem.

Na portalu można również znaleźć informacje dotyczące zakresu prowadzonych przez nas audytów lub skorzystać z proponowanych konsultacji bądź doradztwa w zakresie specjalistycznej pomocy dla Banków w sferze proceduralnej, organizacyjnej, technicznej czy prawnej.

Systematycznie informujemy banki o prowadzonych przez nas akcjach informacyjnych i szkoleniowych na naszym blogu, gdzie można zapoznać się z proponowanymi technologiami, wdrożeniami, procedurami oraz istotną dla  Banków Spółdzielczych tematyką specjalistyczną:  https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/blog/

Najważniejszą grupą w Banku, która powinna systematycznie się szkolić jest
Zarząd, Rada Nadzorcza i menadżerska kadra zarządzająca,
ponieważ to na niej spoczywa odpowiedzialność, wynikająca z obecnie obowiązujących przepisów prawa, wytycznych UKNF
oraz wymagań norm ISO/IEC.!

Władze i kadra zarządzająca powinny odpowiednio przygotować Bank do stosowania zasad zawartych w RODO i Rekomendacji D KNF aby:

  • ograniczyć do minimum ryzyko nałożenia administracyjnych kar pieniężnych i odszkodowań dla osób fizycznych
  • delegować obowiązki na pracowników w zakresie ochrony danych i cyberbezpieczeństwa
  • zapobiegać incydentom bezpieczeństwa
  • zachować tajemnicę bankową
  • monitorować skuteczność wdrożonych zabezpieczeń w celu uchronienia Banku od strat wynikających z konieczności odtworzenia i przerw w działalności, a także utraty dobrego wizerunku Banku

Stąd szczególny nacisk kładziemy na szkolenia dla osób decyzyjnych w zakresie:

  • Rekomendacji D (praktyczne wskazówki i dodatkowa wiedza dotycząca zarządzania, w tym audytowania bezpieczeństwa środowiska ICT w Banku Spółdzielczym na podstawie wymagań Rekomendacji D KNF oraz normy ISO 27001)
  • sensu i zasadności przeprowadzania analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji, która obecnie jest wymagana przy kontrolach UKNF
  • zarządzania ciągłością działania i planów awaryjnych zasobów teleinformatycznych w Banku Spółdzielczym (poznanie autentycznych błędów i problemów związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania ciągłością działania Banku oraz praktyczne sposoby radzenia sobie z nimi)
  • odpowiedzialności karnej i administracyjnej organów statutowych Banku w zakresie ochrony danych i cyberbezpieczeństwa wg wytycznych RODO i ustawy o cyberbezpieczeństwie
  • obecnie opracowywanego szkolenia z wdrożenia w Banku Spółdzielczym operacyjnej odporności cyfrowej zgodnie z  wytycznymi EBA DORA (podniesienie świadomości organów nadzorujących w zakresie zarządzania ryzykiem, możliwych zagrożeń oraz zakłóceń ICT, obowiązek testowania systemów ICT,  wzmocnienie nadzoru nad dostawcami usług ICT)
Pamiętajmy, że inwestowanie w kapitał intelektualny Banku to istotny czynnik
warunkujący jego rozwój, działalność w zmiennych warunkach ekonomiczno-gospodarczych
oraz właściwy wizerunek i pozycję na rynku.

 

Poniżej przedstawiamy szkolenia zaplanowane w okresie wrzesień – październik 2021:

24.09.2021 r.
Rekomendacja D – praktyczne wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska IT w Banku
Program i rejestracja:
https://edu.servus-comp.pl/pl/szkolenia-on-line/34-90-rekomendacja-d-praktyczne-wskazowki-zarzadzania-bezpieczenstwem-srodowiska-it-w-banku-.html#

30.09.2021 r.
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Banku Spółdzielczym – okiem audytora
Program i rejestracja:
https://edu.servus-comp.pl/pl/szkolenia-on-line/35-102-rejestr-czynnosci-przetwarzania-danych-osobowych-w-banku-spoldzielczym-okiem-audytora-.html#

 01.10.2021 r.
Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z KNF, norma ISO 27001 i dobrymi praktykami
Program i rejestracja:
https://edu.servus-comp.pl/pl/szkolenia-on-line/22-101-wdrozenie-systemu-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-zgodnie-z-knf-norma-iso-27001.html#

06.10.2021 r.
Marketing. Skuteczna promocja usług i produktów bankowych w Internecie. Cz. II.
Program i rejestracja:
https://edu.servus-comp.pl/pl/szkolenia-on-line/17-107-marketing-skuteczna-promocja-uslug-i-produktow-bankowych-w-internecie-cz-ii.html#

08.10.2021 r.
Wykorzystanie potencjału Google Ads do promocji i sprzedaży produktów bankowych
Program i rejestracja:
https://edu.servus-comp.pl/pl/oferta/48-91-wykorzystanie-potencjalu-google-ads-do-promocji-i-sprzedazy-produktow-bankowych-.html#

11.10.2021 r.
Zasady i dobre praktyki w zakresie zarządzania ciągłością działania w Banku
Program i rejestracja:
https://edu.servus-comp.pl/pl/oferta/44-104-zasady-i-dobre-praktyki-w-zakresie-zarzadzania-ciagloscia-dzialania-w-banku.html#

15.10.2021 r.
Obowiązek prowadzenia dokumentacji IT w bankowości spółdzielczej
Program i rejestracja:
https://edu.servus-comp.pl/pl/oferta/56-105-obowiazek-prowadzenia-dokumentacji-it-w-bankowosci-spoldzielczej.html#/

20.10.2021 r.
Optymalizacja strony internetowej Banku – jak wyeliminować błędy?
Program i rejestracja:
https://edu.servus-comp.pl/pl/szkolenia-on-line/19-106-optymalizacja-strony-internetowej-banku-jak-wyeliminowac-bledy.html#

21.10.2021 r.
Zagrożenia w zakresie RODO w kadrach bankowości spółdzielczej
Program i rejestracja:
https://edu.servus-comp.pl/pl/oferta/58-109-zagrozenia-w-zakresie-rodo-w-kadrach-bankowosci-spoldzielczej-.html#

22.10.2021 r.
Bezpieczeństwo fizyczne i techniczne w Banku Spółdzielczym
Program i rejestracja:
https://edu.servus-comp.pl/pl/oferta/57-108-bezpieczenstwo-fizyczne-i-techniczne-w-banku-spoldzielczym.html#

26.10.2021 r.
Jak zwiększyć sprzedaż produktów bankowych dzięki narzędziu Facebook ADS?
Program i rejestracja:
https://edu.servus-comp.pl/pl/oferta/46-86-jak-zwiekszyc-sprzedaz-produktow-bankowych-dzieki-narzedziu-facebook-ads-.html#

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZE SZKOLENIA

 

Dodaj komentarz