szkolenia Servus Comp

SZKOLENIE PREMIUM BANK - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I CYBERBEZPIECZEŃSTWA

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma za zadanie podnieść świadomość Zarządu Banku w zakresie odpowiedzialności wynikającej z obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
W trakcie szkolenia poruszone zostaną kwestie związane z tajemnicą bankową, bezpieczeństwem informacji i ochrony danych w Banku Spółdzielczym w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 27001. Przedstawimy obowiązki Zarządu wynikające z przepisów RODO a także Ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wdrożenia i przestrzegania zasad ochrony danych oraz zapobiegania incydentom bezpieczeństwa, które ciążą na podmiotach przetwarzających dane. Odpowiednie przygotowanie Banku do stosowania zasad zawartych w RODO oraz Rekomendacji D wpływa na ograniczenie ryzyka nałożenia administracyjnych kar pieniężnych i odszkodowań dla osób fizycznych. Ostatecznie odpowiedzialnością finansową mogą zostać obciążeni członkowie Zarządu Banku, ponieważ dopuszczają to obowiązujące przepisy.  Delegowanie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych na pracowników nie zwalnia Członków Zarządu z ponoszenia odpowiedzialności. Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia pozwolą na dostrzeżenie szansy z powołania Inspektora Ochrony Danych, a także wskaże możliwości jej wykorzystania w codziennej działalności Banku.

Bezpieczeństwo informacji i danych należą do grupy zagadnień traktowanych w Banku jako podstawowe w kształtowaniu strategii zarządzania. Naruszenie bezpieczeństwa informacji niesie za sobą straty materialne wynikające z konieczności jej odtworzenia, przerw w działalności, a także niematerialne wynikające chociażby z utraty dobrego wizerunku, dlatego coraz więcej instytucji finansowych poszukuje systemowego podejścia do problemu ochrony informacji, zastanawiając się nie tylko nad tym, jak ową informację chronić, ale także, jak monitorować skuteczność wdrożonych zabezpieczeń.

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ

ADRESACI SZKOLENIA

 • Członkowie Zarządu Banku
 • Rada Nadzorcza

KORZYŚCI SZKOLENIA

 • Świadome wykorzystanie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).
 • Podniesienie świadomości z zakresu odpowiedzialności Zarządu za zgodność przetwarzania danych z przepisami.
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat ochrony informacji oraz zasad postępowania z dokumentacją zawierającą informacje chronione.
 • Przedstawienie uczestnikom najczęściej spotykanych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji.
 • Zapoznanie się z praktycznymi aspektami i pojęciami związanymi z kwestiami cyberbezpieczeństwa.

PLAN SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie w tematykę bezpieczeństwa informacji w Banku Spółdzielczym
 • Tajemnica bankowa
 • Ochrona danych osobowych
 • Zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy
 1. Odpowiedzialność Zarządu Banku w zarządzaniu systemem ochrony informacji
 • Odpowiedzialność cywilna
 • odpowiedzialność karna
 • odpowiedzialność wynikająca z innych przepisów niż Prawo Bankowe i RODO
 1. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Realizacja praw osób
 • Obowiązki Banku jako Administratora
 1. Czy Inspektor Ochrony Danych jest potrzebny?
 • Miejsce IOD-a w strukturze organizacyjnej Banku
 • Rola i obowiązki IOD-a w Banku Spółdzielczym
 • Na czym polega funkcja doradcza IOD-a
 1. CYKL DEMINGA W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
 • Na czym polega cykl Deminga
 • Omówienie poszczególnych etapów metody
 1. CYBERBEZPIECZEŃSTWO – aspekty praktyczne
 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Bezpieczeństwo informatyczne
 • Incydenty – omówienie na przykładach

OSOBA PROWADZĄCA SZKOLENIE:

ANNA STRĘK

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wykładowca na studiach MBA dedykowanych dla Prezesów Banków Spółdzielczych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa w Bankach Spółdzielczych oraz w biznesie. Prowadzi audyty w obszarze bezpieczeństwa informacji w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Przeprowadza analizę ryzyka procesów przetwarzania danych osobowych. Opracowuje dla klientów wewnętrzne procedury, polityki oraz inne wymagane dokumenty.

 

ZAPISY, KONTAKT:

Barbara Dyka

Koordynator ds. Audytów i Szkoleń

tel.  +48 12 631 91 22

+48 608 407 668

barbara.dyka@servus-comp.pl

 

TERMINY SZKOLEŃ:

FRBS Warszawa – 10.05.2019 r. (PIĄTEK) - LINK DO STRONY

BODIE Tczew – 16.05.2019 r. (CZWARTEK) - LINK DO STRONY

Szkoła Bankowa w Sandomierzu, oddział Lublin – 30.05.2019 r. (CZWARTEK) - LINK DO STRONY

ZRBS Warszawa – 05.06.2019 r. (WTOREK) - LINK DO STRONY

FRBS Kraków – 27.06.2019 r. (CZWARTEK) - LINK DO STRONY

BODIE Warszawa – 03.07.2019 r. (ŚRODA) - LINK DO STRONY

Szkoła Bankowa w Sandomierzu, oddział Lublin – 10.07.2019 r. (ŚRODA) - LINK DO STRONY

ZRBS Warszawa – 10.09.2019 r. (WTOREK) - LINK DO STRONY

FRBS Kraków – 10.10.2019 r. (CZWARTEK) - LINK DO STRONY

Szkoła Bankowa w Sandomierzu, oddział Lublin – 13.12.2019 r. (PIĄTEK) - LINK DO STRONY

FRBS Kraków – 16.01.2020 r. (CZWARTEK) - LINK DO STRONY

BODIE Poznań – 26.02.2020 r. (ŚRODA) - LINK DO STRONY

FRBS Wrocław – 26.03.2020 r. (CZWARTEK) - LINK DO STRONY

Szkoła Bankowa w Sandomierzu, oddział Lublin – 30.03.2020 r. (PONIEDZIAŁEK) - LINK DO STRONY

Servus Comp Kraków - 21.04.2020 r.

 

®Powyższe materiały są chronione prawem autorskim

Odpowiedzialność Zarządu Banku RODO

 

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403 30-015 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!