szkolenia Servus Comp

SZKOLENIE PREMIUM BANK - PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA REJESTRÓW CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych w Bankach Spółdzielczych

SZKOLENIE PREMIUM BANK

 PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA REJESTRÓW CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PO ZMIANIE PRZEPISÓW OD 4 MAJA 2019 r.

Warsztat dla IOD-ów w Bankach Spółdzielczych

 

WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ

 

FORMA - Warsztat

Jednodniowy, zaawansowany warsztat praktyczny. Uczestnicy będą samodzielnie przygotowywać dokumentację, na wzorach przygotowanych przez szkoleniowców oraz analizować i rozwiązywać zadania czekające na nich w codziennej pracy Inspektorów Ochrony Danych. Poziom szkolenia ogólny.

W trakcie szkolenia będzie wykorzystana ankieta oceny szkolenia.

 

ADRESACI SZKOLENIA

 • Inspektorzy Ochrony Danych w Banku
 • Kandydaci na stanowisko IOD-a w Banku

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przyswojenie wiedzy uczestników w zakresie:

 • samodzielnego opracowywania rejestru czynności przetwarzania w Banku,
 • weryfikacji konieczności prowadzenia rejestru kategorii przetwarzań,
 • poznania zalet prowadzenia rejestru czynności przetwarzania,
 • omówienia i praktycznego wdrożenia zmian w ochronie danych osobowych, które mają zastosowanie od 4 maja 2019 r.

KORZYŚCI SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia:

 • zwiększą świadomości w obszarze procesowego podejścia do przetwarzania danych osobowych,
 • wzmocnią wiedzę w zakresie pracy nad zachowaniem przez Bank zgodności z RODO,
 • będą potrafili prowadzić stałą weryfikację w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz poddawać ocenie każdy nowy, wprowadzany lub modyfikowany proces już na jego najwcześniejszym etapie,
 • zapoznają się z zasadami ograniczonego czasu przechowywania danych osobowych w praktyce.

PLAN SZKOLENIA

 1. Podstawy inwentaryzacji procesów przetwarzania.
 2. Wymagania RODO.
 3. Procesy związane z funkcjonowaniem organizacyjnym banku.
 4. Procesy bankowe związane z obsługa klienta.
 5. Określenie jednostek organizacyjnych biorących udział w poszczególnych procesach.
 6. Określenie zakresu i kategorii przetwarzanych danych osobowych, podstawy prawnej przetwarzania danych, odbiorców danych.
 7. Retencja danych – ograniczony czas przetwarzania.
 8. Przygotowanie kompletnego Rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania w Banku.

OSOBA PROWADZĄCA:

ANNA STRĘK

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wykładowca na studiach MBA dedykowanych dla Prezesów Banków Spółdzielczych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa w Bankach Spółdzielczych oraz w biznesie. Prowadzi audyty w obszarze bezpieczeństwa informacji w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Przeprowadza analizę ryzyka procesów przetwarzania danych osobowych. Opracowuje dla klientów wewnętrzne procedury, polityki oraz inne wymagane dokumenty.

 

ZAPISY, KONTAKT:

Barbara Dyka

Koordynator ds. Audytów i Szkoleń

tel.  +48 12 631 91 22

+48 608 407 668

barbara.dyka@servus-comp.pl

 

TERMINY SZKOLEŃ:

Szkoła Bankowa w Sandomierzu, Oddział Lublin - 25.07.2019 r. (CZWARTEK) - LINK DO STRONY

Szkoła Bankowa w Sandomierzu, Oddział Lublin - 20.09.2019 r. (PIĄTEK)

BODiE Tczew - 26.09.2019 r. (CZWARTEK) - LINK DO STRONY

FRBS Kraków - 21.11.2019 r. (CZWARTEK)

BODiE Tczew - 18.02.2020 r. (wtorek) - LINK DO STRONY

ZRBS Warszawa - 02.04.2020 r. (CZWARTEK)

SERVUS COMP KRAKÓW - 25.05.2020 r. (PONIEDZIAŁEK)

NNOŚCI PRZETWARZANIA

 

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403 30-015 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!