szkolenia Servus Comp

SZKOLENIE PREMIUM BANK Z AKREDYTOWANYM EGZAMINEM - ITIL FOUNDATION

TERMIN SZKOLENIA:

Willa Decjusza

30.09 - 01.10 - 02.10.2019 r.
Codziennie od 9.00 do 16.00

MIEJSCE SZKOLENIA:

Centrum Konferencyjne Willa Decjusza

ul. 28 lipca 1943 17a, 30-233 Kraków, Sala Błękitna

Willa Decjusza

CENA SZKOLENIA:

 • dla 1 uczestnika 450 zł netto / 1 dzień,

w tym obiad i dwie przerwy kawowe. Szkolenie trwa 3 dni

Egzamin trwa 60 minut  (test wyboru) – przeprowadzany jest w 3 dniu szkolenia.

 • Koszt egzaminu: 1100 zł netto od uczestnika (nie wszyscy uczestnicy muszą przystąpić do egzaminu)

Szkolenie oraz egzamin są w j. polskim.

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje ITIL®FOUNDATION Certificate in IT Service Management, który stanowi potwierdzenie zdobytych umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania procesami IT.  Certyfikat jest w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku.

POBIERZ OPIS SZKOLENIA W PDF

 

CO OZNACZA TERMIN ITIL?

ITIL = IT Infrastructure Library – zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami IT,  który stanowi obowiązujący standard w kwestiach podejścia  do zarządzania usługami IT, zdefiniowania wzajemnych zobowiązań pomiędzy dostawcami i odbiorcami usług, realizuje podejście procesowe do zarządzania obszarem bezpieczeństwa IT, które w Bankach Spółdzielczych pełni bardzo ważną rolę.

ADRESACI SZKOLENIA

 • Zarząd Banku Spółdzielczego nadzorujący działania IT;
 • Kadra kierownicza działu IT;
 • Administratorzy Systemów Informatycznych;
 • Szefowie działów realizacji i utrzymania usług IT;
 • Kierownicy działów wsparcia Service desk / Help desk.

 

STOSOWANIE ITIL w Bankach Spółdzielczych

ITIL = IT Infrastructure Library – to zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami IT dla kadry zarządzającej obszarem środowiska teleinformatycznego,  który stanowi obowiązujący standard w kwestiach podejścia  do zarządzania usługami IT, zdefiniowania wzajemnych zobowiązań pomiędzy dostawcami i odbiorcami usług, realizuje podejście procesowe do zarządzania obszarem bezpieczeństwa IT, które w Bankach Spółdzielczych pełni bardzo ważną rolę. Należy o tym pamiętać przy bieżącym zarządzaniu (eksploatacji), jak i planowaniu zarówno bliższej (wdrażanie niezbędnych zmian),  jak i tej dalszej przyszłości (rozwój, inwestycje, strategia). Bank oczekuje od IT przewidywalności, powtarzalności i wsparcia, co da się uzyskać stosując zalecenia ITIL. Z ostatnich badań firmy Forrester  wynika, że ITIL ma pozytywny wpływ przede wszystkim na wydajność (85%), jakość usług (83%), ocenę pracy działów IT (65%) oraz na wygenerowanie oszczędności (41%), eliminując przy tym straty finansowe spowodowane marnotrawstwem czasu  i nieefektywnym wykorzystaniem zasobów.

KORZYŚCI ITIL DLA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO:

 1. Redukcja kosztów;
 2. Poprawa zarządzania jakością (poprzez stałe doskonalenie organizacji);
 3. Zwiększenie produktywności (w wyniku lepszego zagospodarowania zasobów i organizacji pracy);
 4. Uporządkowanie organizacji (dzięki ustaleniu ról i odpowiedzialności);
 5. Usprawnienie komunikacji (spójna koncepcja IT oraz uporządkowana struktura komunikacji);
 6. Prowadzenie prawidłowej strategii usług, pozwalającej na sprawne działanie banku w długim czasie;
 7. Sprawne zarządzanie procesami usług dla klientów Banku;
 8. Wpływ na kluczowe procesy w Banku Spółdzielczym, które skutecznie koordynują oraz realizują zadania wymagane dla zarządzania;
 9. Płynne funkcjonowanie eksploatacji usług, utrzymujące ciągłość działania Banku i gwarantujące zadowolenie odbiorców usług bankowych.

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia ITIL® Foundation jest zapoznanie uczestników z terminologią, strukturą, procesami, koncepcją i ogólnymi zasadami najlepszych praktyk zarządzania usługami IT zgodnie z biblioteką ITIL®. Rekomendacja D i ITIL® Foundation stanowią uzupełniający się mechanizm zalecany Bankom przez KNF. Ponadto szkolenie przygotowuje do egzaminu ITIL® Foundation, którego zdanie pozwala na uzyskanie bardzo poszukiwanego międzynarodowego certyfikatu ITIL® Foundation.

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie ITIL® Foundation obejmuje przedstawiony poniżej zakres tematyczny, w sensie tematów głównych (spis treści). Każdy rozdział zawiera odpowiednie przykłady i ćwiczenia umożliwiające zrozumienie prezentowanych treści oraz przygotowanie do egzaminu.

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Zarządzanie usługami jako praktyka
  • Krótkie wprowadzenie i historia ITIL®
  • Definicje: Usługa, Klient, Użytkownik
  • Zewnętrzne i wewnętrzne usługi / klienci
  • Definicje: Rola, Proces, Funkcja
  • Koncepcja cyklu życia usługi
 • Literatura związana z ITIL®
  • Literatura podstawowa
  • Handbook
  • Literatura uzupełniająca
 • Strategia Usług
  • Cele Strategii usług
  • Wartość usługi, użyteczność i gwarancja
  • Procesy Strategii Usług:
   • Zarządzanie portfelem usług
   • Zarządzanie finansowe usługami IT
   • Zarządzanie popytem
   • Zarządzanie relacjami z biznesem
 • Projektowanie usług
  • Cele Projektowania usług
  • Pakiet projektu usługi SDP
  • Procesy Projektowania usług:
   • Koordynacja projektowania
   • Zarządzanie poziomem świadczenia usług
   • Zarządzanie katalogiem usług
   • Zarządzanie dostępnością
   • Zarządzanie potencjałem wykonawczym
   • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
   • Zarządzanie ciągłością działania usług IT
   • Zarządzanie dostawcami
 • Przekazanie usług
  • Cele Przekazania usług
  • Istotne narzędzia wspierające zarządzanie usługami
   • CMS
   • SKMS
  • Procesy Przekazania usług:
   • Planowanie i wsparcie przekazania
   • Zarządzanie zmianą
   • Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług
   • Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami
   • Zarządzanie wiedzą
 • Eksploatacja usług
  • Cele Eksploatacji usług
  • Procesy Eksploatacji usług
   • Zarządzanie zdarzeniami
   • Zarządzanie incydentami
   • Zarządzanie problemami
   • Realizacja wniosków
   • Zarządzanie uprawnieniami dostępu
  • Funkcje Eksploatacji usług
   • Centrum obsługi użytkowników (Service Desk)
   • Zarządzanie wsparciem technicznym
   • Zarządzanie aplikacjami
   • Zarządzanie eksploatacją usług IT
    • Kontrola eksploatacji
    • Zarządzanie obiektami i wyposażeniem
 • Ustawiczne doskonalenie usług
  • Cele Ustawicznego doskonalenia usług
  • Rejestr CSI
  • Model Ustawicznego doskonalenia usług
  • Cykl Deminga
  • Siedmiostopniowy proces doskonalenia
  • Mierzenie i raportowanie
 • Schemat Certyfikacji ITIL® - szkolenia i egzaminy
 • Podsumowanie
 • Egzamin ITIL® Foundation

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Na szkoleniu ITIL® Foundation wykorzystywane są następujące materiały:

 • Materiał główny - prezentacja
 • Ćwiczenia pisemne i studia przypadku
 • Przykłady pytań egzaminacyjnych ITIL® Foundation
 • Testowe egzaminy ITIL® Foundation
 • Sylabus ITIL® Foundation
 • Słownik terminów ITIL® w j. angielskim i polskim (oficjalne tłumaczenie)

 

OSOBA PROWADZĄCA:

PIOTR ZADROŻNY

Od ponad 10 lat wykładowca prowadzący szkolenia z obszaru IT, ponad 20 lat doświadczenia w branży IT. Przeszkolił ponad 8000 osób. Realizował szkolenia dla największych firm w Polsce i za granicą (między innymi: IBM, NATO, PZU, ING, Aviva, ZUS, Ministerstwo Cyfryzacji).

Akredytowany trener (EXIN, APMG, PeopleCert):

 • ITIL® Foundation
 • ITIL® Practitioner
 • ITIL® Intermediate
 • Lean IT
 • ISO20000
 • DevOps
 • Bezpieczeństwo IT

Wykładowca ITIL (Service Manager, ITIL Expert);

Szkolenie ITIL 2011 FOUNDATION dla Banków Spółdzielczych obejmuje:

 • Przygotowuje uczestników do pracy w środowiskach IT zarządzanych zgodnie z metodyką ITIL®.
 • Dostarcza odpowiedniej wiedzy kadrze kierowniczej Banku Spółdzielczego, zarządzającej organizacją IT zgodnie z metodyką ITIL®.
 • Obejmuje cały materiał i przygotowuje do akredytowanego egzaminu.
 • Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, dyskusje, przykłady. Materiały szkoleniowe w wersji polskiej.
 • Egzamin ITIL® Foundation odbywa się w ostatnim dniu po szkoleniu i trwa 60 min.

Szkolenie prowadzi trener posiadający niezbędne certyfikaty i uprawnienia do prowadzenia wszystkich obecnie dostępnych na rynku szkoleń ITIL® (ITIL® Expert, ITIL® Service Manager) oraz wieloletnie doświadczenie.

 

ZAPISY – KONTAKT – GŁÓWNY ORGANIZATOR SZKOLENIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji w omawianych zakresach zapraszamy do kontaktu:

 

Andrzej Popiołek szkolenia

Audytor Wiodący SZBI

+48 602 220 749              

andrzej.popiolek@servus-comp.pl

 

Barbara Dyka

Koordynator ds. Audytów i Szkoleń

+48 608 407 668

barbara.dyka@servus-comp.pl

 

Anna Stręk

Audytor Wiodący SZBI

+48 781 555 025

anna.strek@servus-comp.pl

 

Servus Comp Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Mazowiecka 25/502, 30-019 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 6772394344 | Regon: 362815411 | KRS: 0000582481

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

 

Nota prawna:

 1. Założenia szkolenia są opracowaniem autorskim i są objęte prawem autorskim.
 2. Niniejszy materiał ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych do celów innych niż realizacja przedmiotowej oferty u Klienta.

 

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!