szkolenia Servus Comp

SZKOLENIE PREMIUM BANK Z AKREDYTOWANYM EGZAMINEM - ITIL FOUNDATION 4

II EDYCJA - SZKOLENIE PREMIUM
Z AKREDYTOWANYM EGZAMINEM

ITIL® FOUNDATION 4

dla BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROCESAMI

 

TERMIN SZKOLENIA:

22.04.2021  wykłady od 9.00 do 16.00

23.04.2021  wykłady od 9.00 do 16.00

 

MIEJSCE SZKOLENIA:

Hotel*** Folwark Stara Winiarnia
34-730 Mszana Dolna ul. Ogrodowa 2

www.folwarkstarawiniarnia.pl

SZKOLENIE PREMIUM ITIL FOUNDATION 4 Servus Comp

CENA SZKOLENIA:

  • dla 1 uczestnika 490 zł netto / 1 dzień,

w cenie: materiały szkoleniowe, obiad, 

dwie przerwy kawowe oraz kolacja w dniu 22.04.

około godz. 18.00

  • Szkolenie trwa 2 dni
  • Egzamin trwa 60 minut (test wyboru)

– przeprowadzany jest pod koniec

drugiego dnia szkolenia.

  • Koszt egzaminu: 1100 zł netto od uczestnika

(przystąpienie do egzaminu jest nieobowiązkowe)

  • Szkolenie oraz egzamin są w j. polskim.

konferencje Folwark Stara Winiarnia Mszana Dolna

Folwark Stara Winiarnia

NOCLEG:

  • Nocleg z 22.04./23.04. pokrywa uczestnik

na koszt własny

  • Nocleg tzw. ”0” dla uczestników spoza Małopolski

z 21.04./22.04. pokrywa organizator szkolenia

- przyjazd do hotelu w godzinach wieczornych

HOTEL Folwark Stara Winiarnia Recepcja

ATRAKCJE:

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SZKOLENIA ZAPRASZAMY NA:

WIZYTACJĘ REKOMENDACYJNĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MSZANIE DOLNEJ

W trakcie wizyty będzie można zobaczyć:

   • jak działa w Banku najnowsza platforma Kubernetes
   • jak wygląda prowadzenie wzorcowej placówki
   • ergonomię stanowisk pracy, stanowisk informatycznych
   • właściwe przechowanie dokumentacji, zastosowane środki bezpieczeństwa m.in. śluzy
   • funkcjonującą technologię obiektu oraz nowoczesną serwerownię
   • profesjonalny system gaśniczy w Banku oraz wiele innych rekomendowanych rozwiązań

DEGUSTACJĘ WIN Z SOMMELIEREM w dniu 22.04.

po kolacji około 19.00 – WSTĘP WOLNY!

BS MD

degustacja win Folwark Stara Winiarnia

INFORMACJA:

  • I Edycja – SZKOLENIE PREMIUM

ITIL® FOUNDATION 3 dla BANKÓW

SPÓŁDZIELCZYCH odbyła się w maju

2019 roku.

PREMIUM-BANK-ITILRFOUNDATION-DLA-BANKÓW-SPÓŁDZIELCZYCH-Z-AKREDYTOWANYM-EGZAMINEM

Po zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje ITIL® FOUNDATION Certificate in IT Service Management, który stanowi potwierdzenie zdobytych umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania procesami IT.  Certyfikat jest  w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku.

Bez egzaminu jest wystawiany certyfikat udziału w szkoleniu przez Organizatora szkolenia.

 

ADRESACI SZKOLENIA

 • Zarząd Banku Spółdzielczego nadzorujący działania IT
 • Kadra kierownicza działu IT
 • Administratorzy Systemów Informatycznych
 • Kierownicy działów wsparcia Service desk / Help desk.

 

STOSOWANIE ITIL w Bankach Spółdzielczych

ITIL = IT Infrastructure Library – to zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami IT dla kadry zarządzającej obszarem środowiska teleinformatycznego,  który stanowi obowiązujący standard w kwestiach podejścia  do zarządzania usługami IT, zdefiniowania wzajemnych zobowiązań pomiędzy dostawcami i odbiorcami usług, realizuje podejście procesowe do zarządzania obszarem bezpieczeństwa IT, które w Bankach Spółdzielczych pełni bardzo ważną rolę. Należy o tym pamiętać przy bieżącym zarządzaniu (eksploatacji), jak i planowaniu zarówno bliższej (wdrażanie niezbędnych zmian),  jak i tej dalszej przyszłości (rozwój, inwestycje, strategia). Bank oczekuje od IT przewidywalności, powtarzalności i wsparcia, co da się uzyskać stosując zalecenia ITIL. Z ostatnich badań firmy Forrester  wynika, że ITIL ma pozytywny wpływ przede wszystkim na wydajność (85%), jakość usług (83%), ocenę pracy działów IT (65%) oraz na wygenerowanie oszczędności (41%), eliminując przy tym straty finansowe spowodowane marnotrawstwem czasu  i nieefektywnym wykorzystaniem zasobów.

KORZYŚCI ITIL DLA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO:

 1. Redukcja kosztów.
 2. Poprawa zarządzania jakością (poprzez stałe doskonalenie organizacji).
 3. Zwiększenie produktywności (w wyniku lepszego zagospodarowania zasobów i organizacji pracy).
 4. Uporządkowanie organizacji (znacznie poprawi się współpraca między różnymi interesariuszami procesu biznesowego, co umożliwi zespołom sprawniejszą pracę w obszarach zarówno zarządzania usługami IT, jak i wdrażania oraz utrzymywania tych usług. Ustalenie ról i odpowiedzialności).
 5. Usprawnienie komunikacji (spójna koncepcja IT oraz uporządkowana struktura komunikacji).
 6. Prowadzenie prawidłowej strategii usług, pozwalającej na sprawne działanie Banku w długim czasie.
 7. Sprawne zarządzanie procesami usług dla klientów Banku.
 8. Wpływ na kluczowe procesy w Banku Spółdzielczym, które skutecznie koordynują oraz realizują zadania wymagane dla zarządzania.
 9. Wdrożenie najlepszych praktyk ITIL® 4 dotyczących zarządzania incydentami i zarządzania problemami umożliwi szybkie przywracanie usług oraz opracowanie na przyszłość skutecznych sposobów rozwiązywania problemów technicznych.
 10. Płynne funkcjonowanie eksploatacji usług, utrzymujące ciągłość działania Banku i gwarantujące zadowolenie odbiorców usług bankowych.

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia ITIL® Foundation jest zapoznanie uczestników z terminologią, strukturą, procesami, koncepcją i ogólnymi zasadami najlepszych praktyk zarządzania usługami IT zgodnie z biblioteką ITIL®. Rekomendacja D i ITIL® Foundation stanowią uzupełniający się mechanizm zalecany Bankom przez KNF. ITIL® Foundation umożliwia wprowadzenie usprawnień w zarządzaniu danymi wykorzystywanymi przez Bank oraz efektywne mierzenie wydajności zarządzanymi usługami IT. Ucząc się ITIL-a uczestnicy przygotowują się do zastosowania nowych umiejętności w zarządzaniu procesami zachodzącymi w infrastrukturze IT. Ponadto szkolenie przygotowuje do egzaminu ITIL® Foundation, którego zdanie pozwala na uzyskanie bardzo poszukiwanego międzynarodowego certyfikatu ITIL® Foundation, który stanowi warunek wstępny przyjęcia do pracy w dziale zarządzania usługami IT.

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie ITIL® Foundation obejmuje przedstawiony poniżej zakres tematyczny, w sensie tematów głównych (spis treści). Każdy rozdział zawiera odpowiednie przykłady i ćwiczenia umożliwiające zrozumienie prezentowanych treści oraz przygotowanie do egzaminu.

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Zarządzanie usługami jako praktyka
  • Krótkie wprowadzenie i historia ITIL®
  • Definicje: Usługa, Klient, Użytkownik
  • Zewnętrzne i wewnętrzne usługi / klienci
  • Definicje: Rola, Proces, Funkcja
  • Koncepcja cyklu życia usługi
 • Literatura związana z ITIL®
  • Literatura podstawowa
  • Handbook
  • Literatura uzupełniająca
 • Strategia Usług
  • Cele Strategii usług
  • Wartość usługi, użyteczność i gwarancja
  • Procesy Strategii Usług:
   • Zarządzanie portfelem usług
   • Zarządzanie finansowe usługami IT
   • Zarządzanie popytem
   • Zarządzanie relacjami z biznesem
 • Projektowanie usług
  • Cele Projektowania usług
  • Pakiet projektu usługi SDP
  • Procesy Projektowania usług:
   • Koordynacja projektowania
   • Zarządzanie poziomem świadczenia usług
   • Zarządzanie katalogiem usług
   • Zarządzanie dostępnością
   • Zarządzanie potencjałem wykonawczym
   • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
   • Zarządzanie ciągłością działania usług IT
   • Zarządzanie dostawcami
 • Przekazanie usług
  • Cele Przekazania usług
  • Istotne narzędzia wspierające zarządzanie usługami
   • CMS
   • SKMS
  • Procesy Przekazania usług:
   • Planowanie i wsparcie przekazania
   • Zarządzanie zmianą
   • Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług
   • Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami
   • Zarządzanie wiedzą
 • Eksploatacja usług
  • Cele Eksploatacji usług
  • Procesy Eksploatacji usług
   • Zarządzanie zdarzeniami
   • Zarządzanie incydentami
   • Zarządzanie problemami
   • Realizacja wniosków
   • Zarządzanie uprawnieniami dostępu
  • Funkcje Eksploatacji usług
   • Centrum obsługi użytkowników (Service Desk)
   • Zarządzanie wsparciem technicznym
   • Zarządzanie aplikacjami
   • Zarządzanie eksploatacją usług IT
    • Kontrola eksploatacji
    • Zarządzanie obiektami i wyposażeniem
 • Ustawiczne doskonalenie usług
  • Cele Ustawicznego doskonalenia usług
  • Rejestr CSI
  • Model Ustawicznego doskonalenia usług
  • Cykl Deminga
  • Siedmiostopniowy proces doskonalenia
  • Mierzenie i raportowanie
 • Schemat Certyfikacji ITIL® - szkolenia i egzaminy
 • Podsumowanie
 • Egzamin ITIL® Foundation

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Na szkoleniu ITIL® Foundation wykorzystywane są następujące materiały:

 • Materiał główny - prezentacja
 • Ćwiczenia pisemne i studia przypadku
 • Przykłady pytań egzaminacyjnych ITIL® Foundation
 • Testowe egzaminy ITIL® Foundation
 • Sylabus ITIL® Foundation
 • Słownik terminów ITIL® w j. angielskim i polskim (oficjalne tłumaczenie)

 

OSOBA PROWADZĄCA:

Od ponad 10 lat wykładowca prowadzący szkolenia z obszaru IT, ponad 20 lat doświadczenia w branży IT. Przeszkolił ponad 8000 osób. Realizował szkolenia dla największych firm w Polsce i za granicą (między innymi: IBM, NATO, PZU, ING, Aviva, ZUS, Ministerstwo Cyfryzacji).

Akredytowany trener (EXIN, APMG, PeopleCert):

 • ITIL® Foundation
 • ITIL® Practitioner
 • ITIL® Intermediate
 • Lean IT
 • ISO20000
 • DevOps
 • Bezpieczeństwo IT

Wykładowca ITIL (Service Manager, ITIL Expert).

 

SZKOLENIE ITIL® FOUNDATION 4 DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBEJMUJE:

 • Przygotowuje uczestników do pracy w środowiskach IT zarządzanych zgodnie z metodyką ITIL®.
 • Dostarcza odpowiedniej wiedzy kadrze kierowniczej Banku Spółdzielczego, zarządzającej organizacją IT zgodnie z metodyką ITIL®.
 • Obejmuje cały materiał i przygotowuje do akredytowanego egzaminu.
 • Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, dyskusje, przykłady. Materiały szkoleniowe w wersji polskiej.
 • Egzamin ITIL® Foundation odbywa się w ostatnim dniu po szkoleniu i trwa 60 min.
 • Szkolenie prowadzi trener posiadający niezbędne certyfikaty i uprawnienia do prowadzenia wszystkich obecnie dostępnych na rynku szkoleń ITIL® (ITIL® Expert, ITIL® Service Manager) oraz wieloletnie doświadczenie.

 

>>> POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PLIKU PDF <<<

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

ZAPISY – KONTAKT – GŁÓWNY ORGANIZATOR SZKOLENIA

W celu uzyskania dodatkowych informacji w omawianych zakresach zapraszamy do kontaktu:

 

Andrzej Popiołek PREMIUM BANK ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO Servus Comp

Audytor Wiodący SZBI

+48 602 220 749              

andrzej.popiolek@servus-comp.pl

 

Barbara Dyka

Koordynator ds. Audytów i Szkoleń

+48 608 407 668

barbara.dyka@servus-comp.pl

 

Anna Stręk

Audytor Wiodący SZBI

+48 781 555 025

anna.strek@servus-comp.pl

 

Servus Comp Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Świętokrzyska 12/403, 30-015 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 6772394344 | Regon: 362815411 | KRS: 0000582481

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

 

Nota prawna:

 1. Założenia szkolenia są opracowaniem autorskim i są objęte prawem autorskim.
 2. Niniejszy materiał ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych do celów innych niż realizacja przedmiotowej oferty u Klienta.

 

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403 30-015 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!