SZKOLENIE – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMATYCZNYM BANKU ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ D KNF

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMATYCZNYM BANKU ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ D KNF
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMATYCZNYM BANKU ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ D KNF

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ŚRODOWISKA IT BANKU ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ D KNF.

Ważnym źródłem standardów zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w instytucji finansowej jest Rekomendacja D dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez Banki Spółdzielcze. Konieczność dokonywania aktualizacji wynika ze znacznego rozwoju technologicznego oraz systematycznego wzrostu znaczenia obszaru technologii informacyjnej dla działalności Banków Spółdzielczych, jak również z pojawienia się nowych zagrożeń w tym zakresie.

Rekomendacja D ma na celu wskazanie Bankom oczekiwań nadzorczych dotyczących ostrożnego oraz stabilnego zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, w szczególności ryzykiem związanym z tymi obszarami.

 

Ryzyko to można określić jako niepewność związaną z prawidłowym, efektywnym i bezpiecznym wspieraniem działalności Banku przez jego środowisko teleinformatyczne.

Omawiany zakres szkolenia obejmuje:

  • Podział zadań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem środowiska informatycznego
  • Rozwój środowiska teleinformatycznego
  • Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego.
  • Ocena kluczowych zagadnień i obszarów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w Banku
  • Praktyczne aspekty wykorzystania zaleceń Rekomendacji D

Z programem, terminem realizacji i warunkami uczestnictwa w szkoleniu można zapoznać się poniżej:

https://edu.servus-comp.pl/pl/szkolenia-on-line/34-rekomendacja-d-praktyczne-wskazowki-zarzadzania-bezpieczenstwem-srodowiska-it-w-banku-.html

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia:

https://edu.servus-comp.pl

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/szkolenia-dla-bankow/

Każdy temat szkoleniowy jest cyklicznie przez nas powtarzany na portalu.
Zachęcamy do skorzystania z naszych szkoleń dedykowanych specjalnie dla Banków Spółdzielczych oraz śledzenia na bieżąco terminów realizacji szkoleń.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403  30-015 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ, NAPISZ DO NAS

Dodaj komentarz