SZKOLENIE – ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO.

W celu poprawnego określenia wymaganych przedsięwzięć ochrony informacji przetwarzanej, przesyłanej i przechowywanej w systemach teleinformatycznych potrzebna jest analiza ryzyka. Analiza ryzyka powinna być wykonywana systematycznie dla prawidłowego utrzymania bieżącego stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego, na który mają wpływ zmiany zagrożeń oraz zmiany organizacyjne w Banku, jak również zmiany  sprzętowe i programowe w nadzorowanych systemach teleinformatycznych.

Analiza sytuacji i ciągła gotowość po wdrożonym procesie zarządzania ryzykiem, pozwala na wyeliminowanie niepożądanych zdarzeń, w tym utraty danych, co stanowi najdotkliwszą stratę w systemach, w których gromadzone są informacje.

 

Omawiany zakres szkolenia obejmuje:

  • istota i główne elementy działania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI),
  • korzyści wdrożenia w Banku systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • odpowiednie utrzymanie, rozwój i testowanie SZBI,
  • weryfikacja mierników skuteczności działania systemu,
  • samodzielne wykonanie klasyfikacji oraz analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji,
  • warunki spełnienia wymagań organu nadzorczego w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • unikanie najczęściej popełnianych błędów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji z praktycznego doświadczenia trenera.

 

Z programem, terminem realizacji i warunkami uczestnictwa w szkoleniu można zapoznać się poniżej:

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/analiza-ryzyka-bezpieczenstwa-teleinformatycznego/

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia::

https://edu.servus-comp.pl
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/szkolenia-dla-bankow/

Każdy temat szkoleniowy jest cyklicznie przez nas powtarzany na portalu.
Zachęcamy do skorzystania z naszych szkoleń dedykowanych specjalnie dla Banków Spółdzielczych oraz śledzenia na bieżąco terminów realizacji szkoleń.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403  30-015 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ, NAPISZ DO NAS

Dodaj komentarz