AUDYT I ANALIZA RYZYKA ŚRODOWISKA ICT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

4 x AUDYT I ANALIZA RYZYKA ŚRODOWISKA ICT
4 x AUDYT I ANALIZA RYZYKA ŚRODOWISKA ICT

4 x AUDYT ICT

 SZKOLENIE Z BEZPIECZEŃSTWA NARZĘDZI INTERNETOWYCH BANKU

Komisja Nadzoru Finansowego UKNF oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego EUNB nie dają o sobie zapomnieć. Aktywność urzędów podyktowana jest nowymi cyberzagrożeniami dotyczących sektora finansowego. Doskonale pamiętamy ostatnie pismo UKNF z dnia 16 sierpnia 2022, w którym Urząd dokładnie precyzuje wymagania jakie banki muszą spełnić aby wykorzystywana przez nie infrastruktura internetowa:

 • Strona internetowa banku
 • Info Kiosk
 • Sklep internetowy
 • Moduły: kredyty, ubezpieczenia, faktoring itp
 • CMS
 • SEO + UX
 • Wortal internetowy dla Klientów
 • Bankowość elektroniczna – internetowa –
  w różnych wersjach w zależności od dostawcy usługi
 • Przestrzenie dyskowe w sieci
 • FTP -> SFTP
 • Hosting: zewnętrzny – wewnętrzny

była bezpieczna!

Dodatkowo UKNF podkreśla za mającym wejść w życie w 2023 dokumencie EBA DORA aby wszelkie składowe środowiska ICT wykorzystywane w przestrzeni teleinformatycznej banków były przeanalizowane w pełnowartościowej analizie ryzyka środowiska ICT. Z praktyki wiemy, że pracownicy UKNF w trakcie czynności kontrolnych weryfikują zarówno raporty z audytów ICT jak i analizy ryzyka dla tego środowiska.

 

REGULACJE I WYTYCZNE UKNF / EBA / UODO
REGULACJE I WYTYCZNE UKNF / EBA / UODO

Ostatni kwartał każdego roku oraz pierwszy kwartał następnego roku są zwykle aktywnym okresem na przeprowadzanie audytów oraz kontroli. Namawiamy Państwa aby w ślad z tą tendencją przygotować infrastrukturę ICT w banku do przeprowadzenia 4 audytów:

 • AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
 • AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO
 • AUDYT ZGODNOŚCI ŚRODOWISKA PSD2
 • AUDYT STRON INTERNETOWYCH, MODUŁÓW BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ INNYCH NARZĘDZI INTERNETOWYCH BANKU

ZAPRASZAMY PAŃSTWA do kontaktu w celu omówienia merytoryki i zakresu audytów.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA na szkolenie:

WYMAGANIA UKNF DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA STRON INTERNETOWYCH I BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH

Do końca listopada 2022 roku banki powinny przeprowadzić audyty środowisk internetowych wykorzystywanych w internecie.

 

Zapraszamy Państwa na szkolenie oraz audyty poświęcone opisanej tematyce:

SZKOLENIE

AUDYT

5  października 2022 godzina 9.00

https://edu.servus-comp.pl/pl/oferta/68-233-wymagania-uknf-dot-bezpieczenstwa-stron-internetowych-i-bankowosci-elektronicznej-w-bs.html#

Informacje na temat audytu:

Barbara Dyka

tel.  +48 608 407 668

barbara.dyka@servus-comp.pl

 


Zapraszamy Państwa do zapoznania się na naszą ofertą:

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

 

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403  30-015 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ, NAPISZ DO NAS

 

 

Dodaj komentarz