AUDYT ZGODNOŚCI Z DORA JAK UZYSKAĆ PEŁNY OBRAZ BEZPIECZEŃSTWA ICT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

AUDYT ZGODNOŚCI Z DORA JAK UZYSKAĆ PEŁNY OBRAZ BEZPIECZEŃSTWA ICT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
AUDYT ZGODNOŚCI Z DORA JAK UZYSKAĆ PEŁNY OBRAZ BEZPIECZEŃSTWA ICT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Przeprowadzenie audytu zgodności z DORA  (Digital Operational Resilience Act) wymaga kompleksowego podejścia. Audyt nie może być przeprowadzony jedynie na podstawie analizy strategii, procedur i instrukcji.  Audyt musi być poparty wnikliwą analizą środowiska na miejscu w banku. Tylko takie podejście pozwoli uzyskać pełny obraz bezpieczeństwa i odporności operacyjnej banku, co jest kluczowe dla spełnienia wymogów regulacyjnych oraz zapewnienia ciągłości działania i ochrony danych klientów.
Oto dlaczego:

1. Weryfikacja zgodności z praktyką

Strategie, procedury i instrukcje dokumentują teoretyczne podejście do zarządzania odpornością operacyjną i bezpieczeństwem, ale audyt musi ocenić, czy te dokumenty są rzeczywiście przestrzegane i skutecznie wdrażane w codziennej praktyce. Tylko analiza na miejscu pozwala na ocenę:

  • Implementacji polityk i procedur: Czy są one stosowane zgodnie z założeniami.
  • Funkcjonowania procesów: Czy procesy zarządzania ryzykiem, incydentami i ciągłością działania działają w praktyce.
  • Szkolenia i świadomości personelu: Ocena, czy pracownicy są świadomi i stosują zasady opisane w procedurach.

2. Ocena techniczna infrastruktury

Zgodność z DORA wymaga także technicznej oceny infrastruktury ICT, której nie można przeprowadzić jedynie na podstawie dokumentacji:

  • Testy penetracyjne i skany podatności: Ocena bezpieczeństwa technicznego systemów poprzez aktywne testy.
  • Analiza konfiguracji i logów systemowych: Sprawdzenie konfiguracji systemów, urządzeń sieciowych i analizy logów w celu wykrycia potencjalnych niezgodności i luk bezpieczeństwa.
  • Przegląd fizycznego bezpieczeństwa: Ocena zabezpieczeń fizycznych serwerowni i innych krytycznych obszarów.

3. Ocena zarządzania incydentami i ciągłością działania

Audyt musi również obejmować:

  • Testy planów ciągłości działania i odzyskiwania po awarii: Sprawdzenie efektywności planów BCP/DRP poprzez symulacje i testy.
  • Przegląd reakcji na incydenty: Analiza faktycznie zaistniałych incydentów i reakcji na nie, w tym dokumentacji incydentów i działań naprawczych.

4. Zarządzanie dostawcami i outsourcingiem

Zgodność z DORA obejmuje także zarządzanie relacjami z dostawcami usług ICT:

  • Ocena umów i SLA: Sprawdzenie umów z dostawcami pod kątem zgodności z wymaganiami DORA.
  • Audyt działań dostawców: Weryfikacja, czy dostawcy spełniają swoje zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa i ciągłości działania.

Aby przeprowadzić wnikliwy audyt zgodności z DORA, niezbędna jest obecność audytorów na miejscu w banku. Tylko w ten sposób można dokładnie ocenić, czy teoretyczne założenia zawarte w strategiach, procedurach i instrukcjach są skutecznie wdrażane i funkcjonują w praktyce. Wymaga to nie tylko analizy dokumentacji, ale także przeprowadzenia technicznych testów, inspekcji i wywiadów z personelem.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą:
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

 

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403  30-015 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ, NAPISZ DO NAS

Dodaj komentarz