JAK DOSTOSOWAĆ BANK DO ZALECEŃ NADZORCZYCH KNF/EBA/DORA WYKORZYSTUJĄC NOWOCZESNE ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA WSPOMAGĄJACE

JAK DOSTOSOWAĆ BANK DO ZALECEŃ NADZORCZYCH KNF EBA DORA WYKORZYSTUJĄC ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE
JAK DOSTOSOWAĆ BANK DO ZALECEŃ NADZORCZYCH KNF EBA DORA WYKORZYSTUJĄC ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE

 

Najnowsze wytyczne nadzoru bankowego UKNF i EUNB dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z technologiami i bezpieczeństwem ICT EBA/GL/2019/04 z 28. listopada 2019 oraz DORA dążą do automatyzacji procesów nadzorczych infrastruktury krytycznej w środowiskach teleinformatycznych banków z wykorzystaniem narzędzi elektronicznego nadzoru. Automatyczne procesy kontrolne mają za zadanie monitorowanie zagrożeń przed faktem, a nie po fakcie. Elektroniczne narzędzia na bieżąco generują dane, które  możemy użyć np. do analiz bezpieczeństwa i do  wypełniania kwartalnych ankiet UKNF KRI.

Nasi specjaliści w kontaktach z bankami zawsze starają się doradzać w kwestii doboru odpowiednich narzędzi, które będą spełniały wymagania nadzoru i sprawnie monitorowały bezpieczeństwo infrastruktury ICT w banku, a także, w czasie rzeczywistym, będą mogły zablokować różne podatności w tej infrastrukturze.

W naszym najnowszym szkoleniu staramy się wskazać jakich narzędzi można używać w banku do sprawnego nadzoru infrastruktury ICT. Naszym celem jest wskazanie najlepszych rozwiązań klasy opensouce.

 

Zapraszamy na najbliższe szkolenia z omawianego tematu:

JAK DOSTOSOWAĆ BANK DO ZALECEŃ NADZORCZYCH KNF/EBA/DORA WYKORZYSTUJĄC NOWOCZESNE
ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA WSPOMAGĄJACE

26.06.2023 godz. 9.00

https://edu.servus-comp.pl/pl/oferta/76-297-jak-dostosowac-bank-do-zalecen-nadzorczych-knfebadora-wykorzystujac-elektroniczne-narzedzia-wspomagajace.html#/1-rozpoczecie_szkolenia-09_00/339-data_szkolenia-26062023

18.07.2023 godz. 9.00

https://edu.servus-comp.pl/pl/oferta/76-309-jak-dostosowac-bank-do-zalecen-nadzorczych-knfebadora-wykorzystujac-elektroniczne-narzedzia-wspomagajace.html#/1-rozpoczecie_szkolenia-09_00/347-data_szkolenia-18072023

 

oraz

KLUCZOWE WSKAŹNIKI RYZYKA DLA OBSZARU ITC I BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM TELEINFORMATYCZNYM W BANKU
STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZEŃ EBA/DORA I WYTYCZNYCH UKNF

25.07.2023 godz. 9.00

https://edu.servus-comp.pl/pl/oferta/61-310-zwiekszenie-swiadomosci-w-zakresie-bezpieczenstwa-ict-i-zarzadzanie-ryzykiem-srodowiska-teleinformatycznego-w-banku.html#/1-rozpoczecie_szkolenia-09_00/348-data_szkolenia-25072023

https://edu.servus-comp.pl/pl/858-szkolenia-on-line

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Dodaj komentarz