KOLEJNA KARA UODO ZA NIE ZGŁOSZENIE NARUSZENIA

KOLEJNA KARA UODO ZA NIE ZGŁOSZENIE INCYDENTU
KOLEJNA KARA UODO ZA NIE ZGŁOSZENIE INCYDENTU

RODO przewiduje obowiązki administratora związane z naruszeniem ochrony danych osobowych umożliwiające stwierdzanie i ocenę incydentów pod kątem wystąpienia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Ważnym, jeśli nie najważniejszym, elementem całego procesu związanego ze zgłaszaniem naruszenia ochrony danych, jest szybkość podjęcia niezbędnych działań oraz zawiadomienie Prezesa UODO i podmiotów danych o naruszeniu ochrony danych osobowych. Niezgłoszenie naruszenia może skutkować dotkliwymi konsekwencjami finansowymi o czym przekonało się już wiele przedsiębiorstw.

Żeby zapewnić działania bez zbędnej zwłoki, Banki powinny opracować i wdrożyć procedury postępowania na wypadek wystąpienia naruszenia ochrony danych. Dobrze zaprojektowana i wdrożona dokumentacja pozwala dokonać oceny wagi incydentu, czyli określić poziom wystąpienia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz podjąć odpowiednie dalsze kroki.

W przypadku stwierdzenia incydentu, który może skutkować co najmniej średnim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych należy w ciągu 72 godzin zgłosić jego wystąpienie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wystąpienie wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych obliguje administratora do zawiadomienia bez zbędnej zwłoki osobę, której dane dotyczą o zaistniałym incydencie.

Niezależnie od poziomu ryzyka, Bank zobowiązany jest do notyfikacji incydentu w wewnętrznym rejestrze naruszeń, wprowadzenia środków zaradczych mających na celu zminimalizowanie ryzyka i zabezpieczenie danych osobowych, a także do wprowadzenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie im w przyszłości.

Nie jest konieczne, aby ryzyko się zmaterializowało (by faktycznie doszło do naruszenia praw lub wolności). Administrator, który ocenił wielkość potencjalnej szkody, które naruszenie może spowodować, biorąc pod uwagę kontekst i okoliczności całego zdarzenia, powinien ocenić prawdopodobieństwo jego zaistnienia.

 

Zapraszamy Państwa na nasze szkolenie dedykowane dla Banków Spółdzielczych:
Analiza incydentów RODO w Banku Spółdzielczym

Zapraszamy Państwa do zapoznania się na naszą ofertą:

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

 

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403  30-015 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ, NAPISZ DO NAS

 

Dodaj komentarz