PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W CELU REDUKCJI ZAGROŻEŃ I ICH POTENCJALNYCH SKUTKÓW

PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W CELU REDUKCJI
PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W CELU REDUKCJI

 

Podstawowe zasady postępowania w celu redukcji zagrożeń i ich potencjalnych skutków.

 1. Bezpieczeństwo systemów i aplikacji:
 • aktualizacje systemów operacyjnych i aplikacji na urządzeniach firmowych (instalacja najnowszych poprawek, również na firmowych urządzeniach mobilnych),
 • korzystanie z automatycznych aktualizacji i wdrożenie scentralizowanego rozwiązania do zarządzania nimi,
 • aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i regularne skanowanie zasobów,
 • regularne tworzenie kopii zapasowych krytycznych zasobów (tak online jak i offline), z uwzględnieniem tzw. disaster recovery,
 • instalowanie aplikacji wyłącznie z zaufanych źródeł (również wymuszenie takiego procesu na firmowych urządzeniach mobilnych).
 1. Bezpieczeństwo informacji
 • klasyfikacja zasobów i ich segregacja,
 • bezpieczne przechowywanie informacji poufnych w odpowiednich, wydzielonych lokalizacjach
 • skuteczna segmentacja sieci (separacja zasobów) w celu ograniczenia możliwości przechodzenia z jednego segmentu sieci do innego.
 1. Praca zdalna/ połączenia zdalne
 • ograniczanie dostępu do zasobów za pośrednictwem sieci, szczególnie za pomocą protokołów zdalnego pulpitu,
 • wymaganie wzmocnionego uwierzytelniania w przypadku korzystania z protokołów pulpitu zdalnego (uwierzytelnianie wieloskładnikowe),
 • zabezpieczenie urządzeń do pracy zdalnej (szyfrowanie nośników wewnętrznych i zewnętrznych, wymuszanie wylogowania, silne uwierzytelnianie, zdalne blokowanie urządzeń przenośnych w przypadku ich kradzieży lub zagubienia),
 • wyłączenie możliwości dostępu do informacji przy wykorzystaniu publicznych sieci Wi-Fi.
 1. Zapobieganie wyciekom/ kradzieżom informacji oraz zarządzanie dostępami uprzywilejowanymi (DLP i PAM).
 • należy monitorować nieautoryzowane kopiowanie, przesyłanie lub pobieranie danych z komputera lub serwera,
 • zarządzanie korzystaniem z kont uprzywilejowanych (ograniczenie możliwości instalowania i uruchamiania aplikacji na urządzeniach w sieci firmowej; polityka korzystania z kont ograniczająca uprawnienia użytkowników; kontrola kont użytkowników oraz zarządzanie dostępem uprzywilejowanych użytkowników; zasada prawa dostępu w oparciu o regułę najmniejszych przywilejów),
 1. Testowanie bezpieczeństwa
 • regularne testowanie systemów (testy podatności/ penetracyjne),
 • weryfikacja kopii bezpieczeństwa pod kątem zapewnienia ich integralności, poufności i dostępności.
 1. Zabezpieczenia
 • wyłączanie makr,
 • systemowe blokowanie witryn (np. black/ white list, aplikacji, protokołów uznanych za zagrożenie,
 • filtrowanie ruchu sieciowego, blokowanie złośliwego ruchu na urządzeniach brzegowych,
 • lokalne zapory sieciowe,
 • wyłączenie Windows PowerShell, jeśli nie jest używany.
 1. Uwierzytelnianie
 • wdrożenie polityki silnych haseł i ich regularnej zmiany; aktualizacja tej polityki w oparciu o zalecenia CERT (https://cert.pl/posts/2022/01/kompleksowo-o-haslach/),
 • uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla dostępu do krytycznych zasobów informacyjnych,
 • edukacja użytkowników (zachęcanie to używania silnych haseł także prywatnie).
 1. Edukacja pracowników.
 • szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa z naciskiem na zagrożenia takie jak phishing i inne socjotechniki,
 • rozważenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cybernetycznej.

Zapraszamy Państwa na szkolenia.

PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W CELU REDUKCJI

01.02.2024 godz. 9.00

Podstawowe zasady postępowania w celu redukcji zagrożeń i ich potencjalnych skutków

https://edu.servus-comp.pl/pl/oferta/82-362-podstawowe-zasady-postepowania-w-celu-redukcji-zagrozen-i-ich-potencjalnych-skutkow.html#/1-rozpoczecie_szkolenia-09_00/399-data_szkolenia-01022024

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą:
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

 

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403  30-015 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ, NAPISZ DO NAS

Dodaj komentarz