PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (UODO) – POPRAWNY REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

ZALETY PROWADZENIA REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
POPRAWNY REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 

Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania wynika bezpośrednio z RODO i umożliwia wykazanie przez Bank zgodności z rozporządzeniem. Prowadzone rejestry stanowią o stałej weryfikacji działalności Banku w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych oraz poddawania ocenie każdego procesu (nowo wprowadzanego lub modyfikowanego) już na początkowym etapie, pozwalają  usystematyzować te czynności oraz całościowo spojrzeć na wykonywane na rzecz innych podmiotów operacje przetwarzania.

Rejestry pozwalają również na ocenę, w jakim zakresie dotyczą ich inne obowiązki wynikające z RODO, np. obowiązek przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych.

 

Bank przepisami prawa zobowiązany jest umożliwić UODO monitorowanie prowadzonego przetwarzania poprzez udostępnienie organowi kontrolującemu informacji w sposób jednolity i czytelny tak, aby możliwe było dokonanie szybkiej weryfikacji i przeglądu.

 

Zapoznanie się z rejestrem czynności przetwarzania oraz rejestrem kategorii czynności przetwarzania jest jednym z pierwszym z działań podejmowanych w celu przeprowadzenia przez UODO kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego też do ich opracowania i późniejszego aktualizowania warto podejść na poważnie, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań w tym zakresie warto również skorzystać z pomocy specjalistów. Za prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych jest odpowiedzialny Bank jako administrator danych osobowych (ADO) oraz podmiot przetwarzający, natomiast w imieniu Banku rejestr może prowadzić inspektor ochrony danych (IOD). Ważne, żeby w każdym przypadku administrator lub podmiot przetwarzający był w stanie przedstawić wymagane w art. 30 ust. 1 i 2 RODO elementy w odniesieniu do wszystkich prowadzonych procesów przetwarzania danych osobowych w sposób czytelny i przejrzysty.

Na czym polega różnica między rejestrem czynności przetwarzania, a rejestrem kategorii czynności przetwarzania? Czy Bank jest podmiotem przetwarzającym? Jakie najczęściej błędy Banki popełniają przy prowadzeniu obowiązkowych rejestrów? Jaka jest rola IOD? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź na organizowanym przez nas szkoleniu, na które serdecznie zapraszamy.

 Zapraszamy Państwa na szkolenia:
REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – okiem audytora

SZKOLENIE REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYCH - OKIEM AUDYTORA Servus Comp
REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYCH – OKIEM AUDYTORA Servus Comp

https://edu.servus-comp.pl/pl/

Zapraszamy Państwa do zapoznania się na naszą ofertą:
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403  30-015 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ, NAPISZ DO NAS

Dodaj komentarz