ROLA I OBOWIĄZKI IOD-a w BANKU SPÓŁDZIELCZYM

ROLA I OBOWIĄZKI IOD-a w BANKU SPÓŁDZIELCZYM

 

Szkolenie dedykowane jest dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Bankach oraz dla kandydatów na stanowisko IOD-a. Podczas szkolenia każdy IOD zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu:

 • Poprawnego dostosowania system ochrony danych osobowych w Banku do wymagań RODO
 • Zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności
 • Prawidłowego prowadzenia rejestru czynności przetwarzania w Banku
 • Szacowania ryzyka i przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych
 • Dostosowania regulacji wewnętrznych Banku do wymogów RODO
 • Samodzielnego opracowania wymaganej dokumentacji
 • Konstruowania dokumentacji związanej z RODO
 • Sposobów realizacji praw Klientów Banku
 • Właściwego zabezpieczenia systemu informatycznego
 • Zasad współpracy z pozostałymi komórkami Banku
 • Przeprowadzania kontroli zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych

PLAN SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie w tematykę ochrony danych osobowych
 2. Oczekiwania regulatora – aktualne źródła prawa dotyczące ochrony danych osobowych, praktyki i standardy międzynarodowe i krajowe – nowe wytyczne EBA
 3. Czy IOD to ABI? Kim jest Inspektor Ochrony Danych?
 4. Odpowiedzialność i obowiązki Inspektora Ochrony Danych
 5. Podejście oparte na ryzyku w realizacji zadań przez IOD – ocena
 6. Kto odpowiada za analizę ryzyka i ocenę skutków dla ochrony danych
 7. Jakie najważniejsze dokumenty przygotować powinien IOD w przypadku kontroli UODO
 8. Zarządzanie incydentami związanymi z danymi osobowymi
 9. Obowiązki wobec klientów banku – prawa osób
 10. Powierzenie przetwarzania danych – dlaczego warto i jak przeprowadzić analizę podmiotu
 11. Niemal 4 lata obowiązywania RODO – najczęstsze błędy w Banku Spółdzielczym w obszarze ODO.

Zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w zbliżającym sie szkoleniu z omawianej tematyki:

https://edu.servus-comp.pl/pl/oferta/65-187-rola-i-obowiazki-iod-a-w-banku-spoldzielczym.html#/1-rozpoczecie_szkolenia-09_00/227-data_szkolenia-18052022

Dodaj komentarz