Szkolenie REKOMENDACJA D wskazówki zarządzania bezpieczeństwem środowiska informatycznego w Banku Spółdzielczym

Rekomendacja D jest dla banków zbiorem wskazówek postępowania w infrastrukturze teleinformatycznej. Niejednokrotnie pracownicy banków nie do końca potrafią wskazać jakie wartości wnosi sama Rekomendacja i jak może pomóc w codziennej pracy. Przestrzeganie i stosowanie się do wykładni Rekomendacji D daje gwarancję, że postępujemy zgodnie z wyznaczonymi standardami. W bankach nie zawsze ma to zastosowanie. Zarządy banków często próbują interpretować wskazania na swój sposób.

Rekomendacja D pomaga np. w określeniu systemów kluczowych i ich zabezpieczeniu, w zdefiniowaniu ryzyka, w oszacowaniu wagi szkodliwości incydentu, w opracowaniu ciągłości działania, w przygotowaniu codziennych statystyk dotyczących infrastruktury IT i w wielu innych zagadnieniach.

Jak praktycznie wykorzystać i dostosować się do wytycznych zawartych w Rekomendacji D można było się dowiedzieć podczas kolejnego szkolenia prowadzonego przez eksperta Servus Comp, które odbyło się w gościnnych progach Banku Spółdzielczego w Lututowie, na zlecenie firmy BODiE Poznań.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi szkoleniami oraz ich terminami:

https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/szkolenia-dla-bankow/

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel. +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

Dodaj komentarz