WDROŻENIE PROTOKOŁU BEZPIECZEŃSTWA 802.1x

Wdrożenie protokołu bezpieczeństwa w oparciu o przełaczniki CISCO SG-250 08, SG250-26, SG 250-50 zadbajobezpieczeństwo.pl Servus Comp Kraków

Wdrożenie i obsługa uwierzytelniania 802.1x w infrastrukturze Banku może być wyzwaniem. Protokół 802.1x jest standardem IEEE uwierzytelnionego dostępu do przewodowych sieci Ethernet i bezprzewodowych sieci standardu 802.11 - system właściwie skonfigurowany automatycznie (bez interwencji administratora) ustala, jakie połączenie jest bezpieczne dla danego użytkownika. Użytkownik oczywiście nie zauważa niczego...

Pomagamy! Wdrożenie zabezpieczeń przeprowadzamy w infrastrukturze Banku. W razie konieczności możemy dostarczyć odpowiedniej klasy sprzęt spełniający wymagania wdrożenia.

Przykładowe prace wykonywane w ramach wdrożenia protokołu 802.1x:

  • instalacja serwera IAS RADIUS,
  • przyłączenie do domeny,
  • konfiguracja IAS na potrzeby uwierzytelnienia 802.1x,
  • przygotowanie standardu konfiguracji przełączników,
  • konfiguracja przełączników,
  • przygotowanie procedury rekonfiguracji stacji roboczych do użycia protokołu 802.1x,
  • testy wdrożonego rozwiązania.

Zarys rozwiązania:
Dwa serwery RADIUS z bazą uwierzytelniającą w AD. Autentykatory na przełącznikach np.  CISCO SG250-08, CISCO SG250-26, CISCO SG250-50  przez VPN uwierzytelniają się w AD. W przypadku uwierzytelnienia klienci są umieszczani w VLAN-ie, który posiada łączność z centralą. W przypadku braku możliwości uwierzytelnienia użytkownik umieszczany jest w VLAN pozwalającym na komunikację tylko do np. lokalnej drukarki. Stacje robocze będą wykonywały uwierzytelnianie w sposób niewidoczny dla użytkownika  – podczas logowania do domeny.

Czy Państwa Bank jest należycie przygotowany?

Nasi audytorzy i doradcy służą pomocą!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ BĘDZIE SIĘ NASILAŁA

Cyberprzestępcy nieustannie eksperymentują z różnymi sposobami dostarczania złośliwego oprogramowania takich, jak:
- wykorzystywanie luk w poprawkach i aktualizacjach oprogramowania,
- łapanie użytkowników w pułapki inżynierii społecznej
- umieszczanie złośliwego oprogramowania w pozornie legalnych treściach internetowych.

Ze względu na powszechność dostępu do usług elektronicznych i internetu przyrost zagrożeń będzie proporcjonalnie zauważalny.

 

Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

Dodaj komentarz