ZASADA CZYSTEGO BIURKA

ZASADA CZYSTEGO BIURKA

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

ZASADA CZYSTEGO BIURKA

Aby w Banku realizować ZASADĘ CZYSTEGO BIURKA, należy w pierwszej kolejności określić strefy przetwarzania danych – przetwarzania dokumentów w bezpośrednim kontakcie z klientem. Inne zasady będą obowiązywały przy bezpośredniej obsłudze klienta, a inne w strefach odizolowanych od klientów, tam, gdzie przetwarzamy np. dane księgowe.

!!!  W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA UTRATY DANYCH W TRAKCIE OBSŁUGI KLIENTA, NALEŻY ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ZASADĘ CZYSTEGO BIURKA

PO ZAKOŃCZENIU OBSŁUGI KLIENTA - PRZED PRZYJĘCIEM NASTĘPNEGO KLIENTA WSZYSTKIE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z POPRZEDNIM KLIENTEM NALEŻY SCHOWAĆ W METALOWEJ ZAMYKANEJ SZAFIE  !!!

WYRÓŻNIAMY DWIE STREFY PRZETWARZANIA DANYCH:


1. STREFA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA
2. STREFA ODIZOLOWANA OD KLIENTÓW

STREFA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Obsługa klientów odbywa się z reguły przy stanowiskach bezpośredniej obsługi klienta i przy stanowiskach bezpośredniej obsługi kredytowej, windykacji.

Na tych stanowiskach pracownicy powinni stosować szczególne zasady bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zasady czystego biurka. Pracownik powinien być świadomy że:

  • Powinien mieć na biurku tylko dokumenty dotyczące Klienta, którego w danej chwili obsługuje.
  • Po zakończeniu obsługi klienta, dokumenty powinny zostać niezwłocznie umieszczone w szafie i zamknięte na klucz. Dopiero po usunięciu z dokumentów biurka, można przystąpić do obsługi kolejnego klienta.
  • Pod żadnym pozorem pracownik na stanowisku bezpośredniej obsługi klienta nie może wspomagać się osobami pracującymi w banku np. Strażą Bankową lub właśnie w danej chwili przechodzącym kolegą przy przenoszeniu dokumentów bankowych z wrażliwymi danymi. Może się bowiem okazać, że osoby przypadkowo poproszone o przysługę nie są upoważnione
    przez swoich przełożonych do przetwarzania danych i przez nieuwagę możemy dopuścić do wycieku danych.
  • Jeżeli dokumenty z naszego biurka mają być przeniesione do innej placówki i zajmują się tym inni pracownicy, dokumenty powinny najpierw trafić do specjalnie zabezpieczonej koperty.

STREFA ODIZOLOWANA OD KLIENTÓW

W tej strefie musimy również zachować zasadę czystego biurka, ale ta zasada nie będzie tutaj tak rygorystycznie przestrzegana jak na stanowisku bezpośredniej obsługi klienta. Dokumenty, które w danej chwili podlegają analizie i znajdują się na biurku danego pracownika mogą być związane z przetwarzaniem danych wrażliwych i jeżeli tak jest, to należy pamiętać, aby po zakończonej pracy dokumenty trafiły do zamykanej metalowej szafy. Z reguły dostęp do dokumentacji przydzielany jest na zasadzie ustanowienia dostępów i tylko dla uprawnionych osób.

Pomieszczenia, w których odbywają się prace nad tego typu dokumentami, muszą znajdować się w specjalnych strefach zabezpieczonych przed wejściem przypadkowego klienta.

 

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403, 30-015 Kraków 
tel.  +48 12 631 91 22  biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

 

POBIERZ PDFPOBIERZ OPRACOWANIE W PLIKU PDF

Nota prawna

1. Zaprezentowany materiał jest autorskim opracowaniem i jest objęty prawem autorskim.

2. Niniejszy materiał, ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i in. do celów innych niż realizacja przedmiotowej umowy u Klienta.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ZASADA CZYSTEGO BIURKA

ZASADA CZYSTEGO EKRANU

ZASADA CZYSTEGO KOSZA

ZASADA CZYSTEGO KOSZA

ZASADY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORRMACJI

ZASADY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI