CYBERBEZPIECZEŃSTWO – ZASADY PRZESTRZEGANIA W STRUKTURACH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

CYBERBEZPIECZEŃSTWO ZASADY PRZESTRZEGANIA W STRUKTURACH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Servus Comp

Niesłabnącym powodzeniem cieszą się szkolenia z bardzo ważnej dziedziny jaką jest cyberbezpieczeństwo. Szczególnie w środowisku finansowym w bankach znajomość cyberbezpieczeństwa odgrywa kluczowe znaczenie. Ważne, aby pracownicy banków znali zasady bezpieczeństwa. Szkolenie przeznaczone jest nie tylko dla Administratorów Systemów Informatycznych, ale również dla:

 • Zarządów banków
 • Inspektorów Ochrony Danych (IOD)
 • Pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie infrastruktury informatycznej
 • Pracowników zainteresowanych kwestiami cyberbezpieczeństwa

Kolejne szkolenie z tego tematu, na zlecenie Szkoły Bankowej z Sandomierza, prowadził ekspert – audytor z firmy Servus Comp z Krakowa. Poruszonych zostało wiele aspektów bezpieczeństwa na bazie praktycznych informacji zebranych przez wykładowcę w czasie prowadzonych audytów bezpieczeństwa informacji w Bankach Spółdzielczych. Uczestnicy szkolenia mogli zweryfikować swoją wiedzę, której zastosowanie w instytucji finansowej w codziennej obsłudze Klienta jest kluczowym elementem bezpieczeństwa.

W czasie szkolenia poruszono zagadnienia dotyczące:

 • Ustawy o cyberbezpieczeństwie
 • Kwestii związanych z wymogami bezpieczeństwa fizycznego w Bankach Spółdzielczych z uwzględnieniem specyfiki branży oraz przepisów branżowych
 • Tworzenia i prowadzenia dokumentacji zgodnie z regułami
 • Edukowania użytkowników końcowych
 • Reagowania na incydenty
 • Bezpieczeństwa urządzeń
 • Infrastruktury serwerowej (MS Windows/ Linux)
 • Punktów końcowych
 • Odtwarzania awaryjnego
 • Infrastruktury
 • Infrastruktury sieciowej
 • Segmentacji logicznej i fizycznej
 • Bezpieczeństwa
 • Zarządzania hasłami i uwierzytelniania wieloskładnikowego
 • Zarządzania lukami w zabezpieczeniach
 • Rozwoju oprogramowania
 • Systemów IDS i IPS
 • Rejestrowania i monitorowania oraz kontroli okresowych.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi szkoleniami oraz ich terminami:

SZKOLENIA DLA BANKÓW

Szkolenia i warsztaty prowadzimy również bezpośrednio w bankach dla określonej grupy pracowników.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel. +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

Dodaj komentarz