PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA REJESTRÓW CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

Warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych w Bankach Spółdzielczych

Praktyczne warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz kandydatów na stanowisko IOD w Banku Spółdzielczym odbyły się na zlecenie Szkoły Bankowej w Sandomierzu w Centrum Edukacyjno - Szkoleniowym w Lublinie. Warsztaty były prowadzone przez eksperta z firmy Servus Comp z Krakowa.

Podczas jednodniowego spotkania uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak:

  • samodzielnie przygotowywać dokumentacje, na wzorach przygotowanych przez szkoleniowców,
  • analizować i rozwiązywać zadania czekające na nich w codziennej pracy Inspektorów Ochrony Danych,
  • samodzielne opracować rejestr czynności przetwarzania danych w Banku,
  • weryfikować konieczność prowadzenia rejestru kategorii przetwarzań,
  • rozpoznać zalety prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych,
  • stosować zasadę ograniczonego czasu przechowywania danych osobowych,
  • zwiększyć świadomość w zakresie procesowego podejścia do przetwarzania danych osobowych,
  • zachować w Banku zgodność z RODO,
  • poddawać stałej weryfikacji swoją działalność w zakresie przetwarzania danych osobowych,
  • poddawać ocenie każdy nowo wprowadzany lub modyfikowany proces już na najwcześniejszym etapie.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi szkoleniami oraz ich terminami:

SZKOLENIA DLA BANKÓW

Szkolenia i warsztaty prowadzimy również bezpośrednio w bankach dla określonej grupy pracowników.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
Servus Comp Data Security , Mazowiecka 25/502  30-019 Kraków  
tel. +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

Dodaj komentarz