JAK NADZOROWAĆ INFRASTRUKTURĘ ICT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZED ATAKAMI CYBERNETYCZNYMI?

SOC System Ochrony Cybernetycznej
SOC System Ochrony Cybernetycznej

 

Dobrze skonfigurowany i zarządzany system SOC (Security Operations Center) powinien posiadać kilka kluczowych cech, które zapewniają skuteczną ochronę przed cyberzagrożeniami:

 1. Efektywne zarządzanie logami.
 2. Możliwość blokady ataku w czasie rzeczywistym.
 3. Inteligentne wykrywanie zagrożeń
 4. Wdrażanie środków zaradczych.
 5. Zarządzanie incydentami.
 6. Zgodność z regulacjami.
 7. Audyt bezpieczeństwa, raporty i rekomendacje ekspertów
 8. Poprawa  bezpieczeństwa.
 9. Podnoszenie świadomości o zagrożeniach.
 10. Zarządzanie podatnościami i lukami w zabezpieczeniach.

Wdrożenie w infrastrukturze SOC wraz ze zleceniem usługi do zewnętrznej firmy pozwala:

 • odciążać wewnętrzne zespoły IT
 • pozwala obniżać całkowity koszt posiadania.
 • pozwala zastąpić braki kadrowe w dziedzinie dedykowanych specjalistów do zarządzania bezpieczeństwem środowiska ICT banku.

Należy pamiętać, że środowiska ICT banków powinny być nadzorowane przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi nadzoru a to pociąga ogromne koszty w zakupie tych rozwiązań. Alternatywą może być zlecenie usługi do zewnętrznej firmy. Warto pamiętać aby umowa z ewentualnym dostawcą usługi za wytycznymi EBA dotyczącymi współpracy banku z firmami outsourcingowymi była najpierw przeanalizowana przez zespół specjalistów w celu maksymalizacji funkcjonalności i zakresu umowy oraz bezpieczeństwa usługi. Analiza powinna odbyć się w trzech płaszczyznach:

ANALIZA UMÓW OUTSOURCINGOWYCH JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA
EBA zaleciła prowadzenie analiz oraz kontroli dostawców bezpośrednio przez banki.

SKŁADOWE ANALIZY:

 • analizy umów pod kątem wytycznych EBA gdzie  merytoryka analizy składa się z 14 stron A4 samych wytycznych
 • analizy umów pod kątem wytycznych RODO
 • analizy umów pod kątem bezpieczeństwa logicznego, fizycznego i cyberbezpieczeństwa.

Zapraszamy Państwa na najbliższe szkolenie w omawianym temacie. W trakcje szkolenia na bazie kilku systemów SOC zostaną omówione funkcje systemów oraz praktyczne aspekty wdrożenia i zarządzania.

SOC System Ochrony Cybernetycznej

SOC System Ochrony Cybernetycznej4.06.2024 godz. 9.00

ZASTOSOWANIE SOC – SYSTEMU OCHRONY CYBERNETYCZNEJ I NARZĘDZI ELEKTRONICZNEGO NADZORU W ICT BANKU Z ODNIESIENIEM DO WYTYCZNYCH EBA i DORA.

https://edu.servus-comp.pl/pl/oferta/84-378-zastosowanie-systemu-ochrony-cybernetycznej-soc-i-narzedzi-elektronicznego-nadzoru-w-ict-banku-z-odniesieniem-do-eba-i-dora.html#/1-rozpoczecie_szkolenia-09_00/415-data_szkolenia-04062024

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą:
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

 

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403  30-015 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ, NAPISZ DO NAS

 

 

Dodaj komentarz