ANALIZA RYZYKA DORA DLA ŚRODOWISKA ICT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

ANALIZA RYZYKA ŚRODOWISKA ICT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
ANALIZA RYZYKA ŚRODOWISKA ICT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

 

Na podstawie wytycznych DORA (Digital Operational Resilience Act) banki spółdzielcze mają obowiązek prowadzenia analizy ryzyka dla środowiska ICT banku.

DORA składa się z pięciu najważniejszych zakresów:

 1. Na pierwszym miejscu należy wymienić – Zarządzanie ryzykiem ICT – równoważne z utworzeniem środowiska dla analizy ryzyka, która ma swoim zakresem obejmować ryzyka związane z całym środowiskiem ICT banku.
 2. Zarządzanie incydentami związanymi z ICT, klasyfikacja i raportowanie
 3. Testowanie cyfrowej odporności operacyjnej DORA
 4. Zarządzanie ryzykiem związanym z outsourcingiem
 5. Porozumienia dotyczące wymiany informacji

W przypadku zarządzania ryzykiem ICT, na istniejących regulacjach lub po ich modyfikacji a pokrywających się z wymaganiami DORA, należy opracować kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem obejmujące wszystkie funkcje i aktywa ICT w banku.

Podstawowe zakresy, jakie bank spółdzielczy będzie musiał uwzględnić w analizie ryzyka ICT zgodnie z wytycznymi DORA:

 1. Identyfikacja Aktywów ICT.
 2. Ocena Zagrożeń.
 3. Ocena Słabości.
 4. Ocena Ryzyka – Przeprowadzenie kompleksowej oceny ryzyka dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia, uwzględniając prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia oraz potencjalne skutki dla działalności banku spółdzielczego.
 5. Zarządzanie Ryzykiem.
 6. Ochrona Danych.
 7. Ciągłość Działania.
 8. Monitorowanie i Audyt.
 9. Szkolenia dla Personelu.
 10. Dostosowanie do Wytycznych DORA.

Opracowanie analizy ryzyka dla środowiska ICT banku jest tematem złożonym i wielowątkowym dlatego warto najpierw opracować plan działania, powołać w banku grupę złożoną z pracowników banku, którzy na co dzień mają do czynienia z ryzykiem bankowym oraz infrastrukturą ICT.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą:
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

 

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403  30-015 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ, NAPISZ DO NAS

 

 

Dodaj komentarz