JAK PRZEPROWADZIĆ AUDYT OUTSOURCERA ICT BANKU Z WYTYCZNYMI EBA, DORA i RTS

JAK PRZEPROWADZIĆ AUDYT OUTSOURCERA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DORA I RTS
JAK PRZEPROWADZIĆ AUDYT OUTSOURCERA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DORA I RTS

 

Outsourcing usług ICT stał się nieodłącznym elementem działalności banków spółdzielczych. Kluczowe usługi ICT, takie jak:

 • zarządzanie danymi,
 • hosting,
 • obsługa systemów

  są często powierzane zewnętrznym dostawcom. W banku musimy zadbać o to, aby te usługi były realizowane na najwyższym poziomie bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami. Dlatego regularnie należy prowadzić kontrole naszych outsourcerów – szczegółowe audyty.

Dlaczego Audyt Outsourcingu ICT jest Ważny?

Bezpieczeństwo danych jest priorytetem. Przekazując niektóre funkcje ICT zewnętrznym dostawcom, musimy upewnić się, że stosują oni równie rygorystyczne standardy ochrony danych, jak my.

Audyt outsourcingu IT pozwala nam:

 • Zapewnić zgodność z regulacjami: Takimi jak Digital Operational Resilience Act (DORA) oraz Regulatory Technical Standards (RTS).
 • Ocenić ryzyka: Związane z korzystaniem z usług zewnętrznych dostawców i wdrożyć odpowiednie środki zaradcze.
 • Monitorować jakość usług: I upewnić się, że spełniają one nasze wymagania i oczekiwania.

Proces Audytu Outsourcingu ICT

Proces audytu kluczowych dostawców ICT jest kompleksowy i obejmuje kilka kluczowych etapów:

1. Przygotowanie

Na początku audytu zbieramy wszystkie niezbędne informacje dotyczące usług świadczonych przez dostawcę. Analizujemy umowy, Service Level Agreements (SLA) oraz wszelkie dostępne raporty dotyczące bezpieczeństwa i wydajności.

2. Ocena Zgodności

Sprawdzamy, czy dostawca przestrzega obowiązujących regulacji, takich jak DORA i RTS. Obejmuje to m.in.:

 • Polityki i procedury bezpieczeństwa: Oceniamy, czy dostawca ma wdrożone odpowiednie polityki bezpieczeństwa informacji.
 • Ochrona danych osobowych: Weryfikujemy zgodność z przepisami o ochronie danych, w tym z RODO.

3. Zarządzanie Ryzykiem

Analizujemy, jak dostawca identyfikuje, ocenia i zarządza ryzykiem. Oceniamy także ich zdolność do reagowania na incydenty bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości działania.

4. Kontrola Techniczna

Przeprowadzamy szczegółowe testy techniczne, w tym:

 • Testy penetracyjne: Aby ocenić podatność systemów na ataki zewnętrzne.
 • Skany podatności: Aby zidentyfikować potencjalne luki w zabezpieczeniach.

5. Monitorowanie i Raportowanie

Regularnie monitorujemy wyniki audytów i analizujemy raporty dostawców. Upewniamy się, że wszelkie niezgodności są szybko identyfikowane i usuwane.

6. Audyty Wewnętrzne i Zewnętrzne

Nasz audyt outsourcingu IT obejmuje zarówno audyty wewnętrzne przeprowadzane przez nasz zespół, jak i audyty zewnętrzne realizowane przez niezależne firmy audytorskie. Dzięki temu mamy pewność, że nasze oceny są obiektywne i kompleksowe.

Na podstawie wyników audytu należy przygotować szczegółowy raport, który zawiera:

 • Wnioski z audytu: W tym ocenę zgodności z regulacjami i standardami bezpieczeństwa.
 • Rekomendacje: Dotyczące działań, które dostawca powinien podjąć, aby poprawić bezpieczeństwo i zgodność.
 • Plan działań naprawczych: Który jest monitorowany przez nasz zespół, aby upewnić się, że wszystkie zalecenia są wdrażane.

Audyt outsourcingu usług dla ICT jest kluczowym elementem strategii zarządzania ryzykiem i zapewnienia bezpieczeństwa danych. Dzięki regularnym i szczegółowym audytom możemy mieć pewność, że usługi świadczone przez naszych dostawców spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i zgodności.

Nasza firma współpracuje z Bankami Spółdzielczymi w tego typu działaniach. Na szeroką skalę również współpracujemy z Bankami w celu merytorycznego wsparcia dla ABI Banku.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą:
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

 

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403  30-015 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ, NAPISZ DO NAS

 

Dodaj komentarz