CZYM JEST N6 – NETWORK SECURITY INCIDENT EXCHANGE?

CZYM JESTN6 - NETWORK SECURITY INCIDENT EXCHANGE?
CZYM JEST N6 – NETWORK SECURITY INCIDENT EXCHANGE?

 

Obecne cyberzagrożenia wymagają od nas ustawicznego monitorowania stanu zabezpieczeń, ale także szybkiego reagowania na nowe incydenty. Niezależnie od dotychczasowych sposobów pozyskiwania informacji, warto zapoznać się z propozycją CERTu i ewentualnie poszerzyć katalog swoich źródeł.

Polecamy zapoznanie się z usługą CERT N6.

CERT N6 (Computer Emergency Response Team) to wyspecjalizowany zespół zajmujący się zarządzaniem incydentami bezpieczeństwa w sieciach komputerowych. Jego główne zadania obejmują:

 1. Monitoring i wczesne ostrzeganie:
  • Stałe monitorowanie infrastruktury ICT i sieci pod kątem potencjalnych zagrożeń.
  • Wykrywanie i analiza nieznanych wcześniej zagrożeń i podatności.
  • Informowanie o aktualnych zagrożeniach i trendach w obszarze bezpieczeństwa ICT.
 2. Reakcja na incydenty:
  • Szybka reakcja na zgłoszone incydenty bezpieczeństwa.
  • Koordynacja działań naprawczych oraz minimalizacja skutków incydentów.
  • Analiza przyczyn i skutków incydentów oraz opracowanie raportów.
 3. Doradztwo i wsparcie:
  • Dostarczanie specjalistycznych porad w zakresie ochrony przed cyberzagrożeniami.
  • Wsparcie w implementacji polityk i procedur bezpieczeństwa.
 4. Edukacja i świadomość:
  • Organizacja szkoleń i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa ICT.
  • Podnoszenie świadomości pracowników na temat najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zgodność z wytycznymi EBA i DORA

 1. EBA (European Banking Authority):
  • EBA nakłada na banki obowiązek wdrożenia skutecznych mechanizmów zarządzania ryzykiem ICT.
  • CERT N6 może pomóc w spełnieniu tych wymagań poprzez dostarczanie usług monitorowania, analizy oraz reakcji na incydenty.
 2. DORA (Digital Operational Resilience Act):
  • DORA wymaga od instytucji finansowych zapewnienia odporności operacyjnej na poziomie cyfrowym.
  • Usługi CERT N6, obejmujące m.in. wczesne ostrzeganie i szybką reakcję na incydenty, są kluczowe dla spełnienia wymagań DORA.

Korzyści z korzystania z CERT N6:

 1. Poprawa bezpieczeństwa ICT:
  • Skuteczne zarządzanie incydentami oraz proaktywne monitorowanie pozwalają na redukcję ryzyka wystąpienia poważnych incydentów bezpieczeństwa.
 2. Oszczędność czasu i zasobów:
  • Dzięki outsourcingowi specjalistycznych usług do CERT N6, bank może skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, jednocześnie mając pewność, że bezpieczeństwo ICT jest zarządzane przez ekspertów.
 3. Zgodność z regulacjami:
  • CERT N6 pomaga w utrzymaniu zgodności z wytycznymi nadzorczymi, co jest kluczowe dla uniknięcia kar i sankcji.
 4. Budowanie zaufania:
  • Wysoki poziom zabezpieczeń ICT zwiększa zaufanie klientów i partnerów biznesowych do banku.

Warto korzystać z usługi CERT N6 w środowisku ICT banku spółdzielczego, aby zapewnić wysoką jakość zarządzania bezpieczeństwem ICT, spełniając jednocześnie wytyczne nadzorcze EBA i DORA. Usługi świadczone przez CERT N6 wspierają bank w skutecznym zarządzaniu ryzykiem oraz zapewniają odporność operacyjną na poziomie cyfrowym.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą:
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

 

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403  30-015 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ, NAPISZ DO NAS

 

Dodaj komentarz